Verkoop 50e editie vasteloavesblaad de Zawpens

Volgens goed gebruik heeft de redactie van De Zawpens, het jaarlijks terugkerend vastelaovesblaad vol kolder en sjaele kal, weer een uitgave voorbereid....