20160412 - Utrecht - Mgr. dr. E.J. de Jong - Hulpbisschop van Roermond en titulair bisschop van Cariana. Wapenspreuk: Ut vitam abundantius habeant (‘Opdat zij leven hebben in overvloed’) Foto: Ramon Mangold

Op 1e paasdag (21-04-2019 om 11.00 uur) zal de Hoogmis in de H. Catharinakerk worden opgedragen door Mgr. Everard de Jong, hulpbisschop in het bisdom Roermond.

Deze plechtige Paasviering wordt opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, onder leiding van Catty Janssen-Daemen.

Het koor zingt de Messe brève no. 7 in C van Charles Gounod, met als intrede “Christus die verrezen is”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here