‘De doelstellingen van Stichting Laefbaar Obbeeg en Beeg zijn het behouden van de leefbaarheid in de vier kerkdorpen Obbicht, Grevenbicht Papenhoven en Schipperskerk. We doelen op een veilige leefomgeving met faciliteiten die voldoen aan de eisen van de huidige tijd en het behoud van het bruisend verenigingsleven[1].

Het gebouw van de school in Obbicht is gebouwd in 1959. Het gebouw in Grevenbicht bestaat uit twee gedeeltes. Het gedeelte voormalig Basisschool DS. Deeleman is gebouwd in 1963 en het gedeelte voormalig Pastoor Franck is gebouwd in 1964. De beide voetbalcomplexen stammen uit 1980. Het tenniscomplex in Grevenbicht bestaat vanaf 1979 en in Obbicht vanaf 1981. Allemaal sterk verouderd en het onderhoudsniveau is ondermaats.

Ik lees in uw mail dat de 10 tegenstanders van het plan in het middengebied 3 speerpunten hebben, waarom de gemeente op andere gedachten gebracht moet worden. Als eerste wordt gesteld dat nieuwbouw niet nodig is vanwege dalende aantal leden en leerlingen. De tweede is dat opknappen van de bestaande accommodaties goedkoper is dan nieuwbouw en tot slot is het van belang om het middengebied open en groen te behouden.

De prognose over het aantal leerlingen is voor de komende 5 jaar stabiel, dus het statement dat zij gebruiken is onjuist. En mocht er sprake zijn van een dalend aantal leden en leerlingen, kun je dat juist omdraaien door toekomstbestendige voorzieningen te bouwen i.p.v. het aanpassen van oude accommodaties,. Dit sluit aan bij de strategie van de gemeente voor een stabilisatie of een lichte groei van het aantal inwoners. Als belangrijke randvoorwaarde voor deze strategie stelt de gemeente dat het vestigingsklimaat goed op orde is waardoor meer mensen zich in Sittard-Geleen gaan vestigen[

Om te bepalen welk alternatief duurder of goedkoper is, dient u te kijken naar de Netto contante waarde. De gemeente is op dit moment druk doende de exacte prijsberekening te maken. Op basis van onderzoeken van 2013 is een alternatief van aanpassingen aan de huidige accommodaties waarschijnlijk 20% goedkoper. Een nieuwbouw complex wordt in 40 jaar afgeschreven en verbouwingen of aanpassingen van bestaande locaties in 25 jaar. Hierdoor is de Netto contante waarde van het voorkeursalternatief juist goedkoper dan een ander alternatief.

Tot slot wil ik nog reageren op het behouden van open en groen. Strikt theoretisch moet iets al groen zijn, voordat het behouden kan blijven. Het stuk grond dat aangewezen is als voorkeurslocatie is op geen enkele wijze groen. Het is vrijwel volledig akkerland. Door de plannen te bestuderen die ook vorige week met de gedeputeerde van de provincie zijn besproken, ziet u dat door de ligging van de voetbal velden en de gebouwen de openheid tussen Obbicht en Grevenbicht geborgd blijft, en dat de akkerlanden vervangen worden door groene (kunst) grasvelden.

Door te kiezen voor een nieuwe locatie in het middengebied, kies je juist voor het behoud van leefbaarheid. Er wordt een reden gegeven aan jong en oud om zich te (blijven) vestigen in de enige kerkdorpen tussen Kanaal en Maas van de gemeente Sittard-Geleen. Deze noodzakelijke investering voor de toekomst wordt door het overgrote deel van de bevolking in de kerkdorpen gedragen.

Namens Stichting Laefbaar Obbeeg en Beeg.

Niek Wetzels.


[1] Obbicht en Grevenbicht hebben vele verenigingen. Een kleine greep uit de enorme successen van de afgelopen jaren. Winst van het OLS door schutterij Eendracht uit Grevenbicht in juli 2013.  De Drumband van Obbicht wint het WMC marswedstrijden in Kerkrade in 2013 en afgelopen zaterdag het open NK Slagwerkensemble. De voetbalclub in Obbicht speelde in seizoen 2014-2015 nog in de 6de klasse, maar speelt dit seizoen in de derde klasse. Door het benoemen van deze resultaten wil ik op geen enkele wijze de andere behaalde resultaten van andere verenigingen die niet genoemd zijn als minder belangrijk bestempelen.

[2] Kadernota 2015 Gemeente Sittard-Geleen, pag 12

8 REACTIES

 1. Toch erg vreemd dat onze berichten hier niet gepost worden, dit zeker terwijl uit eigen onderzoek van beeg.nl duidelijk is gebleken dat er meer tegenstanders zijn dan er door LOB wordt aangenomen.

 2. Heel goed Niek.
  Ik ben benieuwd naar alle activiteiten die Laefbaar Obbeeg en Beeg dan wel heeft ontplooid om de doelstellingen te bereiken. Het enigste dat ik op mijn vizier heb is drammen op voorzieningen in het middengebied onder het mom van “leefbaarheid”. Naast deze activiteiten ben ik benieuwd naar het onderzoek dat aangeeft wat deze leefbaarheid dan bepaald. Het werkatelier uit 2013 was heel divers, ik ben benieuwd of jullie concretere onderzoeksresultaten behaald hebben.

  Zonder twijfel zijn er nieuwe voorzieningen nodig. Het doodlopende pad dat de gemeente heel langzaam ingeslagen is voorziet daar nog niet in. Ondersteun jij dat? In je hoedanigheid als voorzitter van Laefbaar Obbeeg en Beeg?
  De poll op beeg,nl (uit 2016?) was duidelijk tav bebouwing. En sindsdien was het stil vanuit de gemeente en kwamen er geen voorzieningen.

  Kan je de genoemde mail ook delen, dan snappen ik en anderen ook waar het over gaat.
  Ik heb nergens gelezen dat nieuwe voorzieningen ter discussie staan.

  Het stukje over groen is wel grappig, maar geeft ook aan dat je een andere beleving van leefbaarheid niet serieus neemt. Jammer.

  Ik woon met mijn gezin pal aan het beoogde gebied. Waarmee niet alleen mijn belang duidelijk is, doch ook de reden van onze vestiging; het landschappelijk karakter. Er waren alternatieve vestigingsplekken genoeg.

  Namens mijzelf,
  Teun Van Mulken

 3. Ben het met volledig eens met Teun en tevens met “behoud groen middengebied” Er is meer dan voldoende ruimte in de bestaande kernen. Daar is absoluut geen extra gebied voor nodig.

  MvG, Bart

 4. Dat de gemeente een rekentruc naar voren zal schuiven, zal niemand verbazen. Een groen kunstgras zal op elke locatie dezelfde levensduur hebben. Wanneer de huidige locaties onderwijs en sport worden opgeknapt is er geen enkel verschil in resterende levensduur. De netto contante waarde zal dan ook bij nieuwbouw aanzienlijk ongunstiger blijven uitvallen. Wanneer je als gemeente echter het proces naar je hand wil zetten zal de rekentruc niet lang op zich laten wachten. Maar ook dat zal een vervolg krijgen.
  Uit oogpunt van duurzaamheid zal behoud van landschap en renovatie van bestaande gebouwen als verplichtend gaan gelden.
  Iedereen is voor een prima onderwijs- en sportaccommodatie, maar het is absurd dat de bewoners van Sittard Geleen per sporter 2500 euro extra moeten betalen.
  Over 10 jaar heeft zelfs 40% van de sporters de betreffende verenigingen verlaten. Zie NOC NSF.
  Besteed 2500 euro per sporter maar eens aan judo, handbal, boogschieten, dans, zwemmen, badminton, …… Sporten die proberen te groeien, maar geen geld krijgen.

 5. De plannen en berekeningen bebouwen middengebied zijn nog bebaseerd op financieel beleid die onze gemeente onder toezicht van de provincie heeft gesteld.
  Een beleid van geen keuzes maken en iedere club / stadsdeel tevreden houden
  Per saldo financieel onverantwoord/ onhaalbaar.
  De plannen zijn verder in strijd met provinciaal landschapsbeleid. Burgers mogen er op kunnen rekenen dat de provincie orde op zaken stelt.

 6. Triest maar waar, de volgende actiegroep is weer daar.

  Zich druk maken om een groot gedeelte van het jaar braakliggend terrein/veld/akker.

  Zich sterk willen maken voor het behoud voor een stukje “natuur” terwijl:
  1) de schoolgaande jeugd momenteel is ondergebracht in een tweetal gebouwen
  die toch echt wel verouderd en aan vervanging toe zijn
  2) de jeugdafdeling van de samenwerking Armada/Obbicht hun sport trachten uit te oefenen op complexen die niet meer van deze tijd zijn. Deze buitensport dient regelmatig bij enige neerslag te worden afgelast, omdat het gepleegde onderhoud (Sportstichting) op beide complexen onvoldoende is.
  Daarnaast dient men in Grevenbicht te voetballen op (zwaar)vervuilde grond, hetgeen ongezond is
  (Zelfs na het wassen van de trainings- / wedstrijdkleding is dit nog te constateren).

  Laten we trachten in te zien dat er hier letterlijk en figuurlijk gebouwd wordt tbv de toekomst (leefbaarheid) van beide dorpen en men zich niet beroept op persoonlijke meningen daar men er zelf niet (meer) bij gebaat is
  (lees: géén eigen schoolgaande kinderen meer of géén lid is van de voetbal-/tennisvereniging).

  Tbv de toekomst van beide dorpen zou ik zeggen:
  “In het verleden gemaakte beleidsplannen bieden géén garantie voor een leefbare toekomst”

 7. a. Als de verbouwing maar 25 jaar meegaat, moet mijnheer Wetzels toch snel op zoek naar een nieuwe aannemer.
  b. Tip: nu 2 miljoen uitsparen en slim beleggen, betekent over 40 jaar sublieme contante waarde.
  c. Is er iets mis met (be)leefbare natuur in de vorm van akkerland?
  d. Jammer, maar helaas voor allen die een worst kregen voorgehouden: de plannen zijn in strijd met alle beleidsvoorschriften die er zijn (met name op het gebied van “leefbaarheid”). Door het starre vasthouden aan de voorkeursvariant worden de noodzakelijke vernieuwingen onnodig op de lange baan geschoven.

 8. Aan Frenske,
  De noodzaak van een prima modern onderwijsgebouw en mooie sportaccommodaties mag geen enkele discussie vormen. Helemaal mee eens.
  Een prachtige school en mooie sportvelden gaan nu ten koste van landschappelijk groen terwijl deze op de bestaande locaties heel eenvoudig en veel goedkoper gerealiseerd kunnen worden. Dus dezelfde kwaliteit, meer groen, goedkoper en ook nog sneller klaar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here