SONY DSC

In januari 2019 zijn de ouders van de leerlingen van Basisschool de Kingbeek geїnformeerd over de veranderende schoolorganisatie per 1 augustus 2019. Die verandering hield in dat de groepen 1 t/m 6 en de kindpartners werden ondergebracht op de locatie in Grevenbicht en de groepen 7 en 8 op de locatie in Obbicht.

Dit besluit wordt nu teruggedraaid: met ingang van het schooljaar 2020-2021 worden alle leerlingen van de Kingbeek ondergebracht op de hoofdlocatie in Grevenbicht.

Fusieschool
De Kingbeek als voorziening voor basisonderwijs voor de kerkdorpen Obbicht en Grevenbicht is in ontwikkeling. Die ontwikkeling maakt dat het langer uitstellen van het vormgeven van de fusieschool op één locatie niet langer wenselijk en verantwoord is. Mede ook uit oogpunt van kosten. Het exploiteren van twee gebouwen is te duur.

Het invullen van de personele bezetting van een school is een steeds complexer vraagstuk. Dat is niet iets typisch voor onze regio, maar inmiddels een fors landelijk probleem. Het onderwijs wordt bijna wekelijks geconfronteerd met de tekorten aan leerkrachten en andere medewerkers. De ontwikkeling van kinderen en inclusief hun extra zorgbehoefte vraagt om steeds meer maatwerk om tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen. Kinderen leren niet hetzelfde en in hetzelfde tempo omdat ze toevallig in hetzelfde jaar geboren zijn. De school kan en wil nog meer dan in het verleden rekening houden met de verschillen tussen kinderen. Dat vraagt o.a. om een organisatie die het mogelijk maakt dat kinderen profiteren van de expertise van de hele school. Voor de Kingbeek is onderwijs op één locatie daarvoor een basisvoorwaarde.

Met en van elkaar leren
Hoewel de fusie tussen de voormalige drie scholen in Grevenbicht en Obbicht inmiddels al jaren achter ons ligt, zijn we nog steeds in de fysieke organisatie niet één school. Om dat goed vorm te kunnen geven is het organisatorisch belangrijk dat de kinderen elkaar niet alleen dwars door de leeftijdsgroepen heen ontmoeten, maar vooral ook mét en van elkaar leren. Door ze op één locatie onder te brengen zijn er meer en kwalitatief betere mogelijkheden om recht te doen aan hetgeen kinderen nodig hebben. Er zijn meer collega’s die mee vorm kunnen geven aan het aanbod en deze professionals kunnen meer en makkelijker gebruik maken van elkaars deskundigheid.

Politieke besluitvorming
De politieke besluitvorming over de zo lang verwachte nieuwbouw zal niet eerder dan in het voorjaar gaan plaatsvinden. Wanneer dat een positief besluit wordt, zal het nog minimaal twee schooljaren duren voordat nieuwbouw ook daadwerkelijk gerealiseerd is. In het belang van de leerlingen die nu naar de Kingbeek komen gaan we daar niet langer op wachten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here