Basisschool de Kingbeek: zo luidt de naam van de nieuwe basisschool in Grevenbicht en Obbicht. De naam en het nieuwe logo zijn donderdag 4 juni jl. in het bijzijn van de kinderen officieel onthuld.

Basisschool de Kingbeek start op 1 augustus 2015. De school is ontstaan door een fusie tussen de drie basisscholen Ds. Deeleman en Pastoor Franck in Grevenbicht en Willibrordus in Obbicht, die deel uitmaken van Stichting Kindante. De fusie is het antwoord op teruglopende leerlingaantallen; een gevolg van de bevolkingskrimp.

In de afgelopen drie jaren is hard samengewerkt aan het proces om een fusie te realiseren tussen de drie scholen uit twee dorpen. De drie scholen hebben een gezamenlijk doel: samen sterk voor het leren en leven van kinderen, een optimale ontwikkeling, in de regio Grevenbicht en Obbicht. Een school waar het kind in zijn totale ontwikkeling centraal staat. Een krachtig team dat met passie, samen met en voor het kind in groei en bloei, leeft en leert met behulp van omgevings- en toekomstgericht onderwijs. Een school die veiligheid biedt en waar kinderen op hun eigen wijze kunnen, mogen en willen stralen. Waar ieder kind op zijn / haar manier een STER is.

Bij een nieuwe school hoort ook een nieuwe naam. De scholen hebben de afgelopen maanden een oproep gedaan: kinderen, ouders, leerkrachten, dorpsbewoners; iedereen mocht meedenken om een toepasselijke, originele en leuke naam te bedenken voor de nieuwe school. De werkgroep “Nieuwe Naam”, bestaande uit drie ouders en drie leerkrachten, heeft uit de vele inzendingen een top drie samengesteld, waarna unaniem voor de naam Basisschool de Kingbeek is gekozen. Het is een naam die letterlijk staat voor de verbinding van de twee Maasdorpen en verbeeldend is voor de ontwikkeling van kinderen. Bij de nieuwe naam is ook een toepasselijk logo ontworpen.

De nieuwe school is, in afwachting van gemeentelijke besluiten, voorlopig gehuisvest op twee locaties: locatie Obbicht in het gebouw van Bs. Willibrordus en locatie Grevenbicht in het gecombineerd gebruik van de gebouwen van Ds. Deeleman Bs. en Bs. Pastoor Franck. In de toekomst gaat de school naar één locatie.

Advertentie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here