Op zaterdag 23 november 2019, op het feest van Christus Koning, zal om 19.15 uur de jaarlijkse Beege Mès worden gevierd in onze parochiekerk.

Het besluit om een Beege Mès te vieren, werd voor het eerst genomen in 2007 bij de viering van het 100-jarig bestaan van de kerk, Het zou een dialectmis moeten worden die werd uitgevoerd  door lectoren, muzikanten en zangers van eigen bodem. Talenten genoeg immers, met de vele muziekgezelschappen en zangkoren als dankbare voedingsbron. Als thema werd gekozen ‘Boewe aan de gemeinsjap’, refererend aan de kerk die honderd jaar lang in velerlei opzicht het middelpunt vormde van de dorpsgemeenschap.

Boewe aan de gemeinsjap

In de driejaarlijkse cyclus van misvieringen, bleef het thema steeds gericht op de onderlinge saamhorigheid van de plaatselijke gemeenschap. De veranderlijke gebeden en gezangen worden consequent aangepast in Limburgs dialect.

Dit jaar staat weer ‘Boewe aan de gemeinsjap’ centraal.  Gezangen en muziek worden verzorgd door Dameskoor St. Catharina en muziekkapel ‘Eige Wies . De H. Mis wordt gecelebreerd door pastoor F. Houwman. Om de saamhorigheid van de dorpsgemeenschap tot uitdrukking te brengen, zijn de plaatselijke verenigingen uitgenodigd om -bij voorkeur in uniform- aan de misviering deel te nemen. Natuurlijk zijn ook alle andere belangstellenden van harte welkom.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here