De herkomst van de Beegse Mès ligt bij Vastelaovesvereiniging de Zawpense die vanaf het begin de H. Mis vierden aan het begin van het carnavalsseizoen. Een waardevolle traditie. Kerk en religie zijn immers een wezenlijk onderdeel van onze Limburgse volkscultuur. Later werd er een carnavalsmis van gemaakt, met zangkoren uit de wijde omtrek.

Bij het eeuwfeest van onze kerk in 2007 groeide het besef dat een dialectmis een Mès van eigen bodem zou moeten zijn. Een Beegse Mès. Geen uitvoerenden van buiten, maar muzikanten en zangkoren uit de eigen gemeenschap. Met vlaggen en uniformen. Een jaarlijks feest van onze verenigingen als toonbeeld van kameraadschap en onderlinge verbondenheid. Zoals Christus dat bedoeld heeft. Inmiddels is de viering om praktische redenen verplaatst naar het feest van Christus Koning, eind november.

De krach van de gemeinsjap

De gemeenschap als dragende kracht van onderlinge saamhorigheid is steeds het hoofdmotief geweest van de Beegse Mès. Dit jaar staat de kracht van de gemeenschap centraal. Als gemeenschap sta je sterk. Kun je wat bereiken. In een mondialiserende wereld is het goed deze eigenschappen te blijven behoeden. Dat wordt verwoord in de wisselende gebeden die evenals de liederen in ons eigen dialect zijn geschreven. Bij de uitvoerende koren mogen we dit jaar voor het eerst het zangkoor Ons Genoegen van de Protestantse Gemeenschap begroeten. Een lang gekoesterde wens. Onze gemeenschap wordt immers in harmonie gedragen door een eeuwenoude oecumenische samenleving. Daarnaast zal het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia een aantal liederen ten gehore brengen. De instrumentale bijdragen worden geleverd door orkest Eige Wies.

Afsluiting kerkelijk jaar

De Beegse Mès wordt dit jaar gevierd op zaterdagavond 24 november en wordt gecelebreerd door pastoor F. Houwman. Aanvang 19.15 uur. De viering staat in het  teken van Christus Koning, waarmee het kerkelijk jaar wordt afgesloten. Bovendien vieren we op 25 november het jaarfeest van de heilige Catharina, de patroonheilige van onze parochiekerk. Redenen genoeg om als parochiaan deel te willen nemen aan de jaarlijks hoogtepunt van Beegter gemeenschapszin.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here