De raadsleden Marcel Claessens en Roy Breidenbach hebben namens de gob fractie vragen gesteld aan het college van B&W van Sittard-Geleen naar aanleiding van een artikel in de Limburger over Café Bloem: Café Bloem in Sittard omgetoverd tot een restaurant: poloshirts maken plaats voor overhemden. Uit dit artikel blijkt dat er een uitgaansgelegenheid minder is in onze gemeente hetgeen tot de nodige reacties heeft geleid van jongeren op social media. Jongeren betreuren het dat er weer een uitgaansgelegenheid minder is.

Ook binnen de gob fractie is dit item aan de orde geweest. Recent heeft JONGK (de jongerenadviesraad van Sittard-Geleen, Stein, Beek en Beekdaelen) een rapport aangeboden aan het college van B&W van Sittard-Geleen. In dit rapport staan de bevindingen van de Pizzacampagne, een uitgebreide enquête onder jongeren. Hierin wordt onder andere de vraag gesteld aan jongeren of het uitgaansaanbod in onze gemeente het aantrekkelijk maakt om in onze gemeente te wonen. Het merendeel van de respondenten geeft aan dat dit niet het geval is.

Er blijkt dus te weinig/geen aantrekkelijk aanbod te zijn voor jongeren om elkaar te ontmoeten. 

Vroeger had je in vrijwel elke wijk, dorp of stad wel een plek waar jongeren terecht konden, echter de laatste jaren zijn die plekken er steeds minder. Zowel voor de doelgroep tot 18 jaar alsook de doelgroep vanaf 18 jaar. Voor elk van deze doelgroepen zou het wenselijk zijn om hen de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten.

Anderzijds zien we ook een aantal positieve ontwikkelingen in sommige wijken, dorpen en stadscentra van onze gemeente. Er zijn groepen jongeren die zelf activiteiten organiseren voor hun eigen wijk, dorp of stad. Zo heb je bijvoorbeeld in Buchten “de Poete” en in Obbicht “Verenigt in de kern”. Jongeren die vanuit hun enthousiasme mooie activiteiten weten te ontplooien. Hetgeen de samenhorigheid in een wijk, dorp of stad kan bevorderen. Echter zijn er bijvoorbeeld in de  stadscentra van Sittard en Geleen mogelijkheden om te ontmoeten, te chillen of nog een plek om van het uitgaansleven te genieten.

De gob fractie hecht veel waarde aan ontmoetingsplekken voor jongeren en aan de leefbaarheid in wijk, dorp en stad. De gob fractie heeft dan ook naar aanleiding hiervan een aantal vragen aan het college, zoals; Herkent het college zich in de bevinding van de jongeren dat er onvoldoende mogelijkheden zijn voor jongeren om elkaar te ontmoeten? Indien nee, waarom niet? Is het college bereid om op korte termijn in gesprek te gaan met jongeren, om te bezien welke behoefte er bestaat onder jongeren omtrent ontmoetingsmogelijkheden/uitgaansgelegenheden? Indien nee, waarom niet? Is het college bereid om daar waar mogelijk dergelijke ontmoetingsplekken te realiseren dan wel te subsidiëren?  En tot slot; Is het college bereid om te onderzoeken of er, binnen bestaande middelen, middelen beschikbaar kunnen worden gesteld om activiteiten die worden georganiseerd voor jongeren in wijken, dorpen en stadscentra te ondersteunen? Het kan ook steun in materiele zin zijn. Indien nee, waarom niet?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here