Op 7 oktober heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en het exploitatieplan voor de
unilocatie Grevenbicht-Obbicht vastgesteld. Een belangrijke stap op weg naar de bouw van
het nieuwe kindcentrum en de sportaccommodaties. Het bestemmingsplan heeft daarnaast
ook betrekking op de vrijvallende sportlocaties in beide dorpen. Beide plannen liggen vanaf
9 november ter inzage.

In de periode van 10 november tot en met 21 december 2021 is het
mogelijk beroep in te stellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U
kunt de plannen inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl en in de Stadswinkel in Geleen.

Op naar de volgende fase
In de voorbije maanden zijn achter de schermen de nodige voorbereidingen getroffen voor
de volgende fase van het project. Onder regie van RO Groep, die het projectmanagement voor de realisatie van de unilocatie verzorgt, wordt gewerkt aan de visie over het gebruik van de gemeenschappelijke huisvesting. Dit gebeurt in nauw overleg met alle betrokken partners: Stichting Kindante, (Kindcentrum De Kingbeek,) Handj in Handj, Mik & PIW Groep, Sportstichting SittardGeleen, TC Bicht ’14, SV Argo en de gemeente. Zij werken hierbij samen vanuit een gezamenlijke, toekomstgerichte visie op kind, opvoeding, onderwijs, ontwikkeling, sport en beweging.

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een programma van eisen voor de unilocatie.
Hierin worden alle eisen, wensen en voorkeuren ten aanzien van het (gedeelde) gebruik van
het kindcentrum en de sportfaciliteiten vastgelegd, zodat duidelijk wordt welke ruimtes en
voorzieningen er nodig zijn om een toekomstbestendige locatie te realiseren.

Architectenselectie en eerste werkzaamheden
Ook zijn we gestart met een aanbestedingstraject om tot de keuze voor een architect te
komen. Eind dit jaar wordt de winnende architect bekend gemaakt, daarna start de
ontwerpfase. Het streven is om in de tweede helft van 2022 te beginnen met de bouw. Zoals
het er nu uitziet, wordt in de loop van 2022 begonnen met de herinrichting van de
Kempenweg en de verkeerskundige aanpassingen op de Kempenweg en Houtstraat.

Voorbereiding aanvraag omgevingsvergunning
In de afgelopen maanden hebben gesprekken plaatsgevonden met grondeigenaren over de
aankoop van de benodigde gronden. Met één grondeigenaar is overeenstemming bereikt,
met enkele andere grondeigenaren verwachten we op korte termijn overeenstemming. Dat
betekent dat we voorbereidingen kunnen gaan treffen voor de aanvraag van de
omgevingsvergunning (bouwvergunning).

Vrijvallende school- en sportlocaties
Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de plannen voor de vrijkomende school- en
sportlocaties in beide dorpen. De sportlocaties krijgen zoals bekend een natuur- en
groenbestemming. Voor de vrijkomende schoollocaties in beide kernen wordt gedacht aan
woningbouw.

Blijf op de hoogte!
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen over de unilocatie? Bezoek dan
vanaf nu regelmatig ons nieuwe online platform www.metsittardgeleen.nl/unilocatie. We
houden u hier op de hoogte van de voortgang en het laatste nieuws en vragen u in de
toekomst via deze website ook geregeld met ons mee te denken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here