In memoriam Harrij Faassen

Een duivenmelker is van ons weggevlogen.Jouw vleugels waren klaar,Maar ons hart nog niet. Harrij Faassen Lieve...

In memoriam Josephina Pörteners – De Bruijn

Vele jaren ben jij bij ons gebleven,voor gezin en kinderen alles gegeven.'t Was een leven van grote werkzaamheid,altijd opnieuw weer tot weldoen...

Dankbetuiging Math Vonken

Op zondag 2 augustus a.s. om 11.00 uur zal in de St. Catharinakerk te Grevenbicht de zeswekendienst plaatsvinden voor

In memoriam Math Vonken

Doe höbs d’r alles aan gedaon om hie te blieve…Dat ’t dich noe good maog gaon dao… Heden overleed...

In memoriam Mia Schoutrop

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is rustig ingeslapen MIA SCHOUTROP-RUTJENS

Generaal en ere- voorzitter Math Vonken overleden

Op zaterdag 06 juni 2020 kregen wij, schutterij Broederschap van het “Heilig Kruis” te Grevenbicht het grote verdrietige nieuws te horen dat...

In memoriam Elisabeth Frederica (Liza) van Didden – Singels

Herinner mij,Maar niet in sombere dagen.Herinner mij,in de stralende zon,hoe ik was toen ik nog alles kon. De Heer...

In memoriam Annie Savelkoul-Tholen

‘Wat höbbe weer toch gelach’ Annie Savelkoul-Tholen I Grevenbicht, 20 december 1927 † Born,...

In memoriam Liza Ruber

Vele fijne herinneringen verzachten onze pijn Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart. Na een leven dat...

In memoriam Manita Fuchs-Jansen

Ondanks haar enorme vechtlust en haar wil om nog even bij ons te blijven, heeft ze haar ongelijke strijd veel te jong...

Laatste nieuws