Dankbetuiging Math Vonken

Op zondag 2 augustus a.s. om 11.00 uur zal in de St. Catharinakerk te Grevenbicht de zeswekendienst plaatsvinden voor

In memoriam Math Vonken

Doe höbs d’r alles aan gedaon om hie te blieve…Dat ’t dich noe good maog gaon dao… Heden overleed...

In memoriam Mia Schoutrop

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is rustig ingeslapen MIA SCHOUTROP-RUTJENS

Generaal en ere- voorzitter Math Vonken overleden

Op zaterdag 06 juni 2020 kregen wij, schutterij Broederschap van het “Heilig Kruis” te Grevenbicht het grote verdrietige nieuws te horen dat...

In memoriam Elisabeth Frederica (Liza) van Didden – Singels

Herinner mij,Maar niet in sombere dagen.Herinner mij,in de stralende zon,hoe ik was toen ik nog alles kon. De Heer...

In memoriam Annie Savelkoul-Tholen

‘Wat höbbe weer toch gelach’ Annie Savelkoul-Tholen I Grevenbicht, 20 december 1927 † Born,...

In memoriam Liza Ruber

Vele fijne herinneringen verzachten onze pijn Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart. Na een leven dat...

In memoriam Manita Fuchs-Jansen

Ondanks haar enorme vechtlust en haar wil om nog even bij ons te blijven, heeft ze haar ongelijke strijd veel te jong...

In memoriam Annie Schuffelen- van Schendel

‘Het leven van de mens is als een voetstap in het zand die wordt weggevaagd als de vloed de grens verlegt tussen...

In memoriam Jan van Wandelen

Omgeven door onze liefde is van ons heengegaan op dinsdag 31 maart, onze lieve man en vader, Jan van Wandelen. Ter nagedachtenis...

Laatste nieuws