Sjtömme

Sjtömme

0
Op wae Op de sociale Democratie, lokale Conservatieve of progressieve Beeg zou toch Beeg ein dörp blieve, Loat uch niks wies make, Ein dörp mit ein eige sjoal Kirk en sjportterrein...

Ós kirktaore hane

13
Zeen de aangaevers van kopwèndj ze teikene väör besjerming en leech en väör `t sjoane zeen ze neet blèndj kènne `t bezónjere róntjelóm Beeg Wille mit gein anger...

Rouke

0
Jaore lank, taenge wil en dank mit de kerzèt, al ‘n segrèt jeder sezoen, de vingers broen in de wouke, mit ‘t rouke Mer in sjekskes, sjteit op...

Vasteloavend in Beeg

0
Vasteloavend in Beeg, Daag en nach, Keatelemuziek, Gekte en sjamp, Geine beerboek, Mear ein Zawpens, Mit èlf kleuren Van de reageboag, Èngel Gabriël en de Gous, Spelend op de Roepoep, Tot Frenske brent, Mit eine...

Ómlègke

0
Oetgelaote sjnuffelt de brak mit geklöppelde jaagbreurs nao geteikende sjpaore van eine zich neet boezjerende haas Poef-paaf verknalt de jaeger zien ras in `t laegter en sjut `m nao de ieëwige jaagvelje Dat `t de lèste waor dao-aan haw...

De päöl äöver

0
Gepaerdskäöteld door ‘t lekker waerke fits ich gans mónter nao de Vaerdam gaon in Beeg de Maas äöver mit’t vaerke verknoesj de sjtiele diek mit de laere...

Mit vastelaovend

0
Dan pupsj ich door de raoze bril dae deit zörge das se niks mis bèn dan gruetsj es "Zawpens"stil kiek wae in gekke tuen de  bèste  is Zeen...

Sinterkloasjournaal

0
Ómroop NTR kaom nao Remunj en woor dao ein ervaring rieker zónger plat höbs se minder vrunj en maak me flaters väör de kieker Me huurde get Hollese...

Aan de zië

0
Wo se arsjetek kèns zeen van dien eige laot bèn ich kumentaere gestrandj mit de likstool bie de handj Mer es de zón mit wakker straole de lóch aope haet getróch pès hemelsblaw kluert de...

Tourkal

0
Ze fitse zich 't sjnoter oppe sjtange volle petat , dèks “55’’plat op 't oer kènne kepot aan d 'n illestiek hange op ein godwètwiezjwaor parkoer Kachele oere...

Laatste nieuws