Volgens ons raadslid Jos Schlössels is sinds de komst van de participatiewet vanuit diverse Limburgse kleine kernen steeds meer de behoefte ontstaan van gemeentewege een dorpscoördinator aan te stellen. Ook de VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg) maakt hier melding van. Meerdere dorpscoördinatoren hebben de afgelopen jaren dan ook regelmatig bijeenkomsten van de VKKL bezocht en daar presentaties gehouden over hoe zij met veel toewijding hun functie in de praktijk uitoefenen. 

Als gevolg van de krimp, vergijzing en ontgroening in de kleine kernen, is de behoefte aan het aanstellen van een dorpscoördinator alleen maar toegenomen. De komst van het coronavirus, dat nu inmiddels een jaar onze samenleving stevig in de grip houdt, heeft daar nog eens een behoorlijke schep bovenop gedaan. De eenzaamheid onder de mensen, van jong tot oud neemt met de dag toe en neemt steeds meer verontrustende vormen aan volgens Schlössels.

Ook het verenigingsleven dat voor verbinding in de samenleving zorgt, heeft het in dit coronatijdperk erg moeilijk en snakt er naar om binnenkort weer aan de slag te kunnen. Dat geldt des te meer voor de leefbaarheidsinitiatieven zoals bijv. huiskamerprojecten in de diverse wijken en dorpen van onze gemeente. Ook zij kunnen nu al een jaar niet meer mensen ontvangen en hen een mooie dag bezorgen door bijv. samen te koken, te eten en/of te knutselen.

Uit diverse evaluaties van gemeenten die afgelopen jaren een dorpscoördinator hebben aangesteld, is gebleken dat deze een duidelijke (meer)waarde hebben voor de plaatselijke samenleving. Zij zijn als het ware de verbinder en spin in het web tussen de verschillende leefbaarheidsinitiatieven, verenigingen en uiteraard inwoners en herkennen de problematiek van het dorp of wijk als geen ander.

De onlangs twee gepubliceerde bijdrages in De Limburger over de in 2020 aangestelde dorpscoördinator in Beekdaelen beamen dit nog eens heel overduidelijk. Maar liefst 53% van de inwoners van Beekdaelen kent één jaar na aanstelling inmiddels de dorpscoördinator en weet haar te vinden. Als we straks weer terugkeren naar een normale fysieke samenleving, wordt dit percentage alleen maar hoger is de stellige overtuiging van het CDA. Het mooie aan deze projecten is dat de provincie het aanstellen van een dorpscoördinator ook nog eens stimuleert middels een extra leefbaarheidssubsidie.

Als CDA fractie kunnen wij ons ook voorstellen dat er binnen de ambtelijke organisatie geen personele ruimte dan wel financiële mogelijkheden zijn tot het aanstellen van een dorpscoördinator. Wij vragen het college hierbij oplossingsgericht mee te denken, het initiatief past immers bij de wens van het college om steeds dichter bij de inwoner komen te staan. De behoefte aan ontmoeting en saamhorigheid is nog nooit in zo’n grote mate aanwezig geweest dan nu. Ook dat melden de diverse leefbaarheidsinitiatieven en verenigingen in Sittard-Geleen.

Het aanstellen van een dorpscoördinator heeft voor de samenleving van Sittard-Geleen een onnoemlijk grote sociale meerwaarde voor de leefbaarheid de komende jaren. Het deelnemen aan de lokale samenleving helpt mensen uit hun isolement en leidt vaak ook nog eens tot een betere gezondheid met lagere zorgkosten tot gevolg. Daarnaast hoeft het aanstellen van een dorpscoördinator volgens onze fractie niet per definitie gepaard te gaan met een personele uitbreiding van de ambtelijke organisatie.

Volgens Schlössels zijn er dus genoeg mogelijkheden maar nog meer redenen hier innovatief invulling aan te geven en dit voorstel in overweging te nemen. Misschien is een zgn. “combifunctie” wel de oplossing. Wellicht is de Provincie ook voor onze gemeente bereid haar financiële medewerking aan een proef te verlenen.

De CDA fractie is benieuwd naar de reactie van het college.

Met vriendelijke groet,

namens de CDA fractie,
Jos Schlössels

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here