14.2 C
Grevenbicht
zaterdag, 13 juli 2024

CDA stelt vragen over realisatie leefbaarheids- en ontmoetingsplek in Obbicht

CDA raadslid Patrick Brouwers, afkomstig uit Obbicht, heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over de realisatie van een leefbaarheids- en ontmoetingsplek in Obbicht.

In een brief van de gemeente aan de werkgroep “Obbicht in Beweging” wordt opgemerkt dat voor het gebied Obbicht-Grevenbicht amper twee jaar geleden is vastgesteld dat er in dit cluster twee ontmoetingsplekken beschikbaar moeten zijn. Het CDA ziet dit graag anders.

Landelijk gebied

In de raadsvergadering van 21 april 2016 is de nota “Toekomstvisie Duurzame Accommodaties” vastgesteld. In het besluit is de keuze gemaakt voor vier primair uit te voeren business cases (allen in het stedelijk gebied). De wethouder zegde toe dat deze pilots in 2016 zouden worden afgerond. Direct daarna zou een pilot worden gestart in het landelijk gebied  (dit is stadsdeel 1, waar o.a. Obbicht en Grevenbicht deel van uitmaken). Daaromtrent werd in weerwil van dit besluit en in weerwil van de eerder gestelde (toen nog) artikel 37-vragen van het CDA niets meer vernomen. Evenmin werd omtrent het resultaat van de vier pilots in het stedelijk gebied nog niets vernomen. Brouwers merkt op in zijn brief aan het College van B&W dat “er inmiddels ruim twee jaar zijn verstreken sinds het besluit genomen is.”

Werkgroep

In de eerdergenoemde brief van de gemeente aan van de werkgroep “Obbicht in Beweging” wordt op geen enkele wijze gerefereerd aan een voorgenomen pilot in stadsdeel 1. Sterker: volgens de steller van de brief is het accommodatiebeleid vastgesteld en “het College kan zich niet voorstellen dat de inwoners van Obbicht na twee jaar opeens in groten getale ontevreden zijn over het bestaande aanbod en iets geheel anders willen”. Dat was nu juist de achterliggende gedachte bij de pilots vindt het CDA.

In de eerdergenoemde accommodatienota werd nog opgemerkt dat na Sittard-centrum, Born/Buchten/Holtum en Grevenbicht/Obbicht qua gemeentelijke eigendommen de tweede en derde positie innemen. Alleszins de reden om te streven naar oplossingen vindt het CDA.

In de raadsvergadering van 21 april 2016 is onder meer het navolgende opgenomen hierover:

“de heer Houtakkers (CDA) constateert dat de wethouder principieel niet tegen het instellen van een vijfde cluster is. De wethouder is bereid om de raad in het traject tot 31 december 2016 mee te nemen in de ontwikkelingen. Spreker stelt voor om de voortgang in oktober 2016 te bespreken”.

en

“wethouder Geilen zegt toe dat de volgende cluster een cluster uit het landelijk gebied zal zijn”…..

en

“wethouder Geilen zegt toe aandacht te besteden aan de door de CDA gewenste vijfde cluster”

Het CDA vindt dat er geen voortgang in het dossier is bewerkstelligd conform het door de wethouder genoemde tijdspad. Een vijfde cluster is niet meer besproken met de commissie of de Raad.

Uit de brief van de gemeente aan de werkgroep “Obbicht in Beweging” blijkt dat de keuze om gemeenschapsvoorzieningen c.q. ontmoetingsplekken in de twee huidige ontmoetingsruimten definitief is. Er wordt geen ruimte geboden voor een pilot. Uit een pilot zou kunnen blijken dat er toch behoefte bestaat aan een andere leefbaarheids- en ontmoetingsplek dan Oos Hoes in Grevenbicht, de Harmoniezaal in Obbicht en het wijksteunpunt in de Willibrordusschool van Obbicht. In ieder geval gaat de behoefte verder dan een tijdelijke schuilvoorziening vindt het CDA. Er is overleg met de woningstichting geopend om de voorwaarden te vernemen waarom het pand door hen ter beschikking kan worden gesteld aan de gemeenschap van Obbicht. De werkgroep Obbicht in Beweging heeft een financiële bijdrage uit het grensmaasproject verzocht (te besluiten door de gemeente) maar heeft niets ontvangen.

Het CDA wilt weten wanneer er een pilot in het stadsdeel 1 (waar o.a. Obbicht en Grevenbicht deel van uitmaken) komt. Daarnaast vraagt het CDA zich af of de gemeente overwogen heeft om bij de besteding van de gelden die door het Grensmaasconsortium ter beschikking werden gesteld middelen te reserveren voor een leefbaarheids- en ontmoetingsplek in Obbicht. Ten slotte vraagt Brouwers in zijn brief aan het College van B&W of het College onderkent dat er behoefte bestaat aan een leefbaarheids- en ontmoetingsplek in Obbicht.

Voor meer informatie over het bovenstaande, zie de website van het CDA Sittard-Geleen: https://www.cda.nl/limburg/sittard-geleen/actueel/nieuws/leefbaarheids-en-ontmoetingsplek-obbicht/

gerelateerde artikelen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Hoofdadverteerders

Aankomende evenementen

Verenigingen

laatste nieuws