Via een raadsinformatiebrief is de gemeenteraad Sittard-Geleen op 01-02-2024 op de hoogte gesteld van het besluit om de aanbesteding te starten voor het bouwen van het Integraal Kind Centrum en gymzaal. De benodigde gronden zijn verworven. Medio februari zal De Kroon een uitspraak doen over de onteigeningsprocedure van de resterende percelen die nog niet in eigendom zijn, waarna de juridische procedure zal/kan starten.

Om het project zo snel mogelijk te realiseren, is ervoor gekozen om (ondanks onzekerheid verkrijgen grond sportlocatie), nu aan te besteden. De school wordt zo wie zo gebouwd, voor het verenigingsgebouw voor sport geldt de ontbindende voorwaarde van het verkrijgen van de gronden.

Wanneer er vragen zijn, dan kunnen jullie mij bereiken via raadslid.klee@sittard-geleen.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here