De gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen, heeft in vergadering van 11 en 12 november 2020 de financiële stukken behandeld.

Onderdeel hiervan is de verhoging van de rioolheffing met 6,4%, die deel uit maakt van de totale stijging van de woonlasten.

Raadslid Yvonne Salvino heeft tijdens deze raadsvergadering een wijzigingsvoorstel ingediend om de verhoging voor het tarief van rioolheffing tegen te gaan. Dus om de verhoging lager te laten uitvallen.

De verhoging van de rioolheffing met 6,4% is blijkens de aangeleverde stukken noodzakelijk om de riool lasten te dekken.

De gob-fractie is van mening dat dit een forse verhoging is voor de inwoners en ondernemers van de gemeente Sittard-Geleen en dit mede gelet op de totale stijging van de woonlasten feitelijk ongewenst is.

De gob-fractie heeft nagedacht over een mogelijkheid om de inwoners en bedrijven in deze minder zwaar te belasten en ziet een mogelijkheid om de heffing rioolbelasting lager te laten uitvallen.

Uit de septembercirculaire van het Rijk blijkt een meevaller €660.000 voor het jaar 2020 en in december 2020 zal uit de 4e financiële rapportage blijken of dit bedrag gebruikt kan worden voor een deel van de riool lasten te dekken. Hierdoor behoeft de rioolheffing minder sterk te stijgen

Daarom heeft de gob-fractie voorgesteld om in afwachting van definitieve vaststelling in de Raadsvergadering van december 2020; het tarief voor Rioolrecht slechts voorlopig vast te stellen op € 197,12 euro, met de nadrukkelijk bedoeling om dit tarief dus in december 2020 te verlagen.

Het wijzigingsvoorstel werd mede ingediend door Stadspartij, Groen Links en DNA.

2 REACTIES

 1. Even een vraagje; waarom maken jullie reclame voor het GOB? Ik heb het niet zo op die Meekels met zijn politiek gekonkel.
  Ik ben voor een eerlijkheid. Geef dan alle partijen een podium hier.

 2. Ongeloofwaardig bestuur.

  Anticyclisch verspillen/ cliëntelisme
  Na de dorps- en vriendjespolitiek unilocatie Beeg,
  Is het weer klinkers draaien,
  in de stadscentra Sittard en Geleen
  Voor het groenonderhoud
  schoon en heel,
  trekt de burger wel zijn portemonnee.
  Herindelen lijkt beter.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here