Niet alleen de diverse politieke partijen komen in actie tegen de voorgenomen bouw van de gasgestookte elektriciteitscentrale in Rotem, ook de Dorpsraad Grevenbicht Papenhoven Schipperskerk laat van zich horen. Onderstaande brief is naar het college van B&W van de gemeente Sittard-Geleen gestuurd.

BRANDBRIEF / OPEN BRIEF

Grevenbicht,  5 februari 2021

Geachte leden van het college B&W,

Afgelopen week heeft het bestuur van de Dorpsraad Grevenbicht Papenhoven Schipperskerk een gigantisch aantal vragen en meldingen gekregen vanuit de bevolking van Grevenbicht, Papenhoven en Schipperskerk naar aanleiding van de berichtgeving in De Limburger van 3 februari jl, waarin melding gemaakt wordt een elektriciteitscentrale nabij (tegenover) Grevenbicht, aan de Belgische kant van de Maas.

Nu is het uitzicht vanuit Grevenbicht over de Maas niet alleen van historische en culturele waarde, tevens is hier thans wederom een prachtige flora en fauna aan het ontstaan, met een schitterend uitzicht op Maas en omgeving.

De thans voorgenomen bouw zal evenwel behoorlijk roet in het eten gooien en natuur zal moeten plaatsmaken voor vervuilende bebouwing. Inzake vervuiling valt daarbij niet alleen te denken aan de belasting van de luchtkwaliteit, doch tevens van een ernstige horizonvervuiling.

Hierdoor zal niet alleen de kwaliteit van leven c.q. wonen te lijden hebben, tevens zal door deze aanslag op de levens- en woonkwaliteit de woningwaarde ernstig negatief beรฏnvloedt worden in Grevenbicht en zeker bij de woningen met uitzicht op, of in de nabijheid van de Maas.

Wij, de Dorpsraad G-P-S, sprekende namens de inwoners van Grevenbicht, Papenhoven en Schipperskerk maken ons ernstige zorgen over deze ontwikkeling en luiden de noodklok!

We vragen het College B&W dan ook stelling te nemen inzake de geplande bouw alsmede te verzoeken hierin actief een rol te spelen om deze bouw als grensgemeente tegen te houden.

Derhalve vernemen we graag wat de Gemeente Sittard-Geleen tegen deze aanslag op de natuur en het woongenot van haar inwoners gaat doen.

Wij verzoeken u om actie te ondernemen en u in te spannen op deze negatieve ontwikkeling 9en de bouw) tegen te gaan, alle middelen rechtens!

In afwachting uwer reactie. Met bezorgde groet en hoogachtend,

Dhr. Roel Salden, Voorzitter Dorpsraad GPS

&

Mr. Roy Jacobs, Secretaris Dorpsraad GPS

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here