Dat is de kop van een artikel in Dagblad de Limburger van zaterdag 20 juni 2020.

‘De felle strijd rond de al tien jaar geplande bouw van een centraal school- en sportcomplex in het groengebied tussen Grevenbicht en Obbicht is nog lang niet beslecht. De twist krijgt nu ook een juridische dimensie.

Hoewel een meerderheid van de gemeenteraad de plannen van B en W steunt en volgende maand de knoop definitief doorhakt, gaan de tegenstanders onder aanvoering van de stichting ­Behoud Groen Middengebied (BGM) het politieke besluit tot bij de hoogste bestuursrechter aanvechten. Daarmee staat vast dat het project – voor de zoveelste keer – vertraging oploopt.’

Wie het hele artikel wil lezen, verwijzen we door naar De Limburger. Vanwege copyright kunnen en mogen we niet het hele artikel op beegpuntnl plaatsen.

8 REACTIES

 1. Het draagvlak waarop de wethouder zich baseert is dan ook erg zwak (gemanipuleerde LOB: Pro- manesfestatie met koek en zopie, 12% inwoners)
  Steun verenigingen die gesponsord worden door LOB- ondernemers is dan ook bedenkelijk. Ook een voorzitter (GOB) van een uitgeklede Dorpsraad die zich uitspreekt voor unilocatie is wellicht niet gebaseerd op het doel van Dorpraad( statuten). Mede door ondergetekende opgericht. Bedenkelijk.

 2. De inspraak- en informatie bijeenkomsten waren vooral bedoeld voor medestanders(LOB) te mobiliseren, zo de bijeenkomsten wellicht te intimideren, immers zo voelde het wel.Voorstanders landschap en identiteit dorpen als tegenstanders weggezet.
  Ook de Ronde-informatie en inspraak bijeenkomst
  (voorzitter, GOB, beter was geweest een onafhankelijke voorzitter te nemen om alle schijn te voorkomen). Natuurlijk met als uitkomst/ conclusies dat de voorstanders licht in meerderheid waren. De inhoudellijke reacties van voorstanders / integrale aanpak binnen de kernen naar het vierkante archief verwezen.

 3. Bouw appartementen / starterswoningen, een impuls voor het dorp hoeven echt niet te wachten tot de school vrijkomt zoals in de plannen genoemd. Ze zijn een dekmantel
  In het kader duurzame verstedelijking (wro) die voorziet dat er geen gaten mogen vallen in bebouwd gebied. Zo kan er ook niet gebouwd worden op / langs de sportvelden. Die moeten groen blijven in het kader duurzaamheidsladder (wro) vervangend groen voor unilocatie. Maaskoul, Tenniscomplex en bouwgrond voormalig tuincentrum zijn al geschikt voor diverse senioren – starterswoningen. Bovenop de appartementen die met de 8e versnelling (wellicht verbandhoudend met marktvraag) gebouwd worden in de Merkerhof. Overigens zijn er in het kader (wro) tal van mogelijkheden langs de dorpsranden als er geen bouwruimte in de dorpen zou zijn. Wensdenken!!

 4. Nou nog eentje dan.
  Groeninrichting sportterreinen
  Beeg. De wethouder wil er graag toegankelijke natuur in realiseren. Of we aan het rivierpark grensmaasvallei nog niet genoeg hebben. Nou daar weten we alles van: 20 jaar geleden hebben we die vol gescheten paadjes en verloederde perkjes om de tennisbanen van arremoede opgeruimd. Niet bij te houden.
  De gemeente heeft nog geen geld voor het huidige groen te onderhouden. Dan kunnen we het beter aan onze boeren geven voor hun prachtige koeien te laten grazen.
  Graag wil ik nog verwijzen naar mijn bijdrage en opmerkingen betreffende leefbaarheid. (Beeg blif Beeg). Laten we ons bezinnen voor ze beginnen.
  Discutabele slecht onderbouwde GOB -luchtkastelen. Wensdenken.
  Gezien de huidige leegloop aan voorzieningen als gevolg van GOB – beleid zijn deze GOB- plannen voor de toekomst ongeloofwaardig.
  Veel belastinggeld, terwijl er goedkopere mogelijkheden zijn.
  en ook nog sneller gerealiseerd.
  Uitstel renovatie / nieuwbouw school is onverantwoord.

  Met dank aan Beeg.nl, als nieuws- en opinie voorziening in het dorp. Voor de gelukkigen onder ons verder een fijne (groot)vaderdag

 5. Reactie 2 termijn 22 juni 2020.
  Partijen geven enigszins toe dat ze zwichten voor de (machts)politiek van het GOB en gaan voor kansen op andere dossiers.
  Het draagvlak niet feitelijk en objectief is vastgesteld;
  Mensen in de dorpen geen keuze hebben in de mogelijke locaties met bijkomende kosten. D66 en PvdA, PVV lijken te willen kiezen voor goedkoopste alternatief (- 4 miljoen).
  Groenlinks geen verschil ziet tussen vervangend groen en landschap en liever 4 miljoen uitgeeft aan dit project dan aan bijv. armoedebestrijding.
  Het CDA inzet op meer subsidie voor het project (subsidie wordt ook gewoon opgebracht door dezelfde belastingbetaler).
  De VVD kiest voor een unilocatie, wijst op de gevaarlijke huidige situatie. Zich zelfs verbaast dat er nog geen doden zijn gevallen. Uitstellen adequate maatregelen (mogelijk politieke redenen) is dan ook totaal onverantwoord. Gemakshalve wegkijkt voor de nog grotere verkeerschaos die ons te wachten staat als 2 dorpen met de auto naar het drukste punt tussen de dorpen worden gedwongen. Hierbij totaal voorbijgaat aan de veiligheid voor de kinderen die met de fiets en te voet de school moeten zien te bereiken. We houden ons hart
  Een objectief onderzoek naar de verkeersstromen volledig in het vooronderzoek / afwegingen ontbreekt.
  Het GOB zich vooral richt op luchtkastelen en mogelijke leefbaarheid morgen, terwijl ze totaal voorbijgaan aan de leefbaarheid vandaag, waarvoor het GOB verantwoordelijk is. Ongeloofwaardig.
  Per saldo kleven aan de plannen unilocatie de schijn van machtspolitiek/ cliëntelisme en vriendjespolitiek. Een dorps- en vriendjespolitiek (collegiaal bestuur) die voorkomt dat de wethouder politiek wordt afgerekend voor een jarenlang slecht financieel beleid, de stad niet op orde, steeds minder trots op de stad, (minder grwetsch op ’t dörp) en onze kinderen en sporters het moeten doen met ernstig achterstallig onderhoud van hun school en sportvoorzieningen. En dit wellicht nog jaren gaat duren.
  Wordt vervolgd.

 6. Aanvulling
  Het is vooral SPA dat zich met een goede onderbouwing sterk maakt om ca. 4 miljoen te kunnen besparen door een keuze voor een andere locatie. Zoals sport in Obbicht, school in Grevenbicht. Vijftig plus een goede oplossing zag de huidige verkeersproblemen school aan te pakken door het autoverkeer te weren bij school en te kiezen voor een “kiss en ride” op het Kootenplein.
  Overigens verwijs ik naar de website Sittard-Geleen om het debat terug te zien.
  Met de opmerking dat het een prima debat was waarin alle opties
  aanbod kwamen en er door alle partijen goed op de inhoud werd gediscussieerd. Geleid door een prima voorzitter. Ook een compliment voor de Griffie die de Raad in de positie brengt goede afwegingen te kunnen maken door een veelvoud aan inspraakdocumenten / reacties op de agenda te plaatsen

 7. Tot slot.
  Per saldo kleeft aan de plannen unilocatie de schijn van machtspolitiek/ cliëntelisme en vriendjespolitiek. Een dorps- en vriendjespolitiek (collegiaal bestuur) die tevens voorkomt dat er politiek wordt afgerekend voor een jarenlang slecht financieel beleid (financieel onder curatele stellen door provincie), de stad niet op orde, steeds minder trots op de stad. Wellicht dat het gemeentebestuur zijn eigen doen en laten eens kritisch onder de loep neemt volgens de richtlijnen ” Nederlandse code voor openbaar Bestuur” voordat dit de Nationale Ombudsman doet.

 8. Oké met als laatste meesterzet van deze door de wol geverfde GOB-wethouder.
  Vanuit een machtspositie de andere coalitiepartijen te dwingen de unilocatie te accepteren en het College volgens het principe “collegiaal bestuur” mede verantwoordelijk te maken.
  Met het GOB zelf in een minderheidspositie.
  De zware portefeuille middelen
  (curatele provincie, dat steeds meer op de wethouder afstraalde ) in de maag te splitsen van de stadspartij. Briljant.

  Nu nog de uitdaging aan deze wethouder en de moed om de plannen unilocatie te laten vallen en te kiezen voor de goedkoopste variant rekening houdend met het landschap en open ruimte tussen de dorpen, dorpse identiteit. Succes.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here