Op 17 oktober jl. heeft GOB een brief gestuurd naar het college met het verzoek om antwoord te geven op de hierin gestelde vragen. De brief luidt als volgt.

‘Eind 2017 heeft de toenmalige gemeenteraad van Sittard-Geleen besloten dat de locatie Glanerbrook, de beoogde centrale zwem/ijs sportaccommodatie zou worden binnen de gemeente Sittard-Geleen.

Hierna is het erg stil geworden, en komt de datum van 31 december (einde van het contract met Laco) snel dichterbij.

Gelet op de toezegging, n.a.v. mijn eerdere art.43 vraag, dat de gemeenteraad met regelmaat geïnformeerd zou worden en de constatering dat deze toezegging tot op heden niet is nagekomen, heeft de gob-fractie de volgende vragen aan het College van B&W:

  1. Is het college het met ons eens dat er na 2 jaar duidelijkheid moet komen voor de medewerkers van Glanerbrook, maar ook voor alle verenigingen en inwoners die veelvuldig gebruik maken van de sportvoorzieningen van Glanerbrook? Wat en wanneer gaat er nu daadwerkelijk iets gebeuren? Welke acties lopen er en welke tijdlijnen zijn nu uitgezet? Wanneer en hoe gaat u de toezegging m.b.t. regelmatige informeren inlossen?
  2. Deelt het college onze mening dat de huidige staat van de accommodatie erg verslechterd is en dat dit zou kunnen leiden tot meer incidenten die de veiligheid en gezondheid van de gasten en het personeel in gevaar zou kunnen brengen? Zo ja, college wie is hier verantwoordelijk voor? Zo nee, op welk onderzoek baseert u uw inschatting van de sanitaire en onderhoudstoestand?
  3. De financiën beginnen weer op orde te komen en in 2021 zou er weer geld beschikbaar zijn. Is er in 2021 eventueel geld beschikbaar voor het vernieuwen van Glanerbrook? Wanneer komt het college met een plan voor Glanerbrook, zodat bij de kaderbrief 2020 hierover de gemeenteraad een besluit kan nemen?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here