De redactie van beegpuntnl kreeg een e-mail van een inwoner van Dilsen (B) met de volgende tekst:

Beste,

Aan de Belgische kant van het fietsveer tussen Rotem en Grevenbicht worden er allerhande veronderstellingen gemaakt en verhalen verteld. Oudere mannen van Rotem hebben het over de brug die er geweest zou zijn tussen Beeg en Rotem in begin van de jaren 40. Mogelijk zijn er inwoners die hiervan foto’s hebben en of verhalen.

Ook was dit een plaats waar het Britse leger oefende voor de oversteek van de Rijn. Een Britse tank die onder water terecht kwam en de ontploffingen waardoor er vele dode vissen door de Maas dreven.

Ook ben ik op zoek naar gedichten over de Maas. We willen naast de baan naar het veer borden zetten

met daarop gedichten over de Maas. Weet U wie er heeft en waar te zoeken ??

Toevallig ben ik dan ook uitgekomen bij de mogelijkheid tot het aanleggen van een fiets en loopbrug.

Wie weet wat allemaal kan en mag.

De vraag is nu: wie kan hem helpen aan de gevraagde informatie?

2 REACTIES

  1. Van die brug klopt. Die is op het einde van de oorlog gebouwd door Canadezen maar is binnen enige dagen weg gespoeld. dit is het verhaal:Naar mate november 1944 het Tweede Britse Leger verder doorstootte in Duitsland, werd het duidelijk dat men ten einde de veiligheid van de aanvoerwegen te verzekeren, een brug over de Maas zou moet bouwen. Als meest geschikte punt daarvoor werd het dorp (Hier staat vermeld Papenhoven , maar dit moet Grevenbicht zijn.) uitgekozen.
    Aan het tweede Bataljon werd dit werk opgedragen als een Militair object, dat voorrang boven alle andere werkzaamheden moest hebben; de brug zou zo snel mogelijk gereed moeten komen. Dadelijk werd met het ontwerpen van de brug een aanvang gemaakt. Men zou de pijlers heien door middel van verplaatsbare heistellingen.
    Aan de Compagnie C werd de opdracht gegeven de twee heistellingen te ontwerpen en samen te stellen. Dit geschiedde in Beeringen (B). Terwijl men met deze werkzaamheden bezig was, trof de compagnie van het Hoofdkwartier de nodige voorzieningen ten behoeve van het gewenste materiaal. De palen werden uit de Ardennen betrokken.
    Compagnie C kwam thans over naar het terrein, waar de brug gelegd moest worden en begon de eerste heistellingen op te bouwen. Compagnie B bouwde de andere Heistelling aan de Overzijde van de rivier (de Belgische kant). Op 2 december werd met heien begonnen.
    Er werd in de allergrootste haast veder gebouwd aan de brug tot den 11 december, toen plotseling ten gevolge van een wijziging in de militaire situatie de brug niet meer nodig bleek te zijn. Toch ging het heiwerk door, maar thans slechts als leerschool voor het bouwen van pijlers onder leiding van compagnie C. Hier werden tal van manschappen uit de eenheid zelf, zowel leden van het Britse Engineerscorps opgeleid in de kunst van het pijler-bouwen. Deze school bleef haar taak verrichten tot dat op 16 februari 1945 de eenheid naar elders vertrok voor nieuwe werkzaamheden. Tot zover sergeant-majoor Lockwood.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here