6.9 C
Grevenbicht
woensdag, 24 april 2024

Instellen parkeerverbod gedeelte Oude Kerkstraat/Merker Eyckstraat

Registratienummer 2018/2083881

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:

1. Besluiten:
Voor het instellen van een parkeerverbod over een lengte van circa 28 meter in de bocht van de Oude Kerkstraat-Merker Eyckstraat in Grevenbicht de onderstaande voorgenomen verkeersmaatregel bekend te maken zodat belanghebbenden zienswijzen in kunnen dienen:

Plaatsing bord E1 zichtbaar voor verkeer uit de richting Born.
Plaatsing bord E1 zichtbaar voor verkeer vanuit de kern Grevenbicht.
Plaatsing bord E1 met onderbord OB502, zichtbaar voor verkeer vanuit de straat aan de GreunePaol.
Zoals aangegeven op de bij het conceptbesluit behorende foto’s.

2. Overwegingen
In de bocht van de Oude Kerkstraat / Merker Eyckstraat in Grevenbicht wordt met enige regelmaat geparkeerd. Dit kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Parkeren in deze bocht is niet gewenst. Voorstel is dan ook een parkeerverbod in te stellen over een lengte van ca. 28 meter, aangegeven door middel van borden.

Uit het oogpunt van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, goede doorstroming op wegen, de bescherming van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en de bruikbaarheid daarvan, het waarborgen van de vrijheid van verkeer, evenals het voorkomen van door verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder en schade zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, sub a t/m d, artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994 wordt het noodzakelijk geacht in een gedeelte van de Oude Kerkstraat / Merker Eyckstraat een maatregel te nemen.

Deze straten zijn in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en liggen binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

3. Formeel kader
Verkeersbesluiten worden genomen op basis van de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Algemene wet Bestuursrecht.

Tot het nemen van onderhavig besluit is ondergetekende bevoegd conform het op 1 oktober 2013 inwerking getreden “Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit van de gemeente Sittard-Geleen 2013-II” d.d. 17 september 2013, het “Mandaatbesluit hoofd Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer inzake verkeersbesluiten” van 8 juli 2014, en het op 14 mei 2015 in werking getreden “Ondermandaatbesluit Teammanager Beheer en Ontwerp, Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer” d.d. 28 april 2015 en het “Vervangingsbesluit Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer 2014” d.d. 4 juni 2014.

4. Advies
De Ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 06-02-2018 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregelen.

5. Ondertekening
Sittard-Geleen, 14-02-2018, 2083881
Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Teammanager Beheer en Ontwerp
Ing. A. Velderman

6. Inzage en zienswijzen
Het conceptverkeersbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Van donderdag22-02-2018 tot en met woensdag 07-03-2018. Over dit conceptverkeersbesluit kunnen belanghebbenden gedurende deze periode ook een zienswijze geven. Deze kan naar: College van B&W, Postbus 18, 6130 AA SITTARD.

gerelateerde artikelen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Hoofdadverteerders

Aankomende evenementen

Verenigingen

laatste nieuws