De gemeenteraadsverkiezingen naderen met rasse schreden. Deze lokale website portretteert diverse kandidaten om hen te laten vertellen wat hun ideeën zijn, hun visie en wat ze voor de inwoners denken te kunnen betekenen. In deze editie laten we Eefje Joosten, inwoonster van Grevenbicht en kandidaat-raadslid voor de VVD  aan het woord.

Sinds wanneer ben je politiek actief?

In 2014 stond Jonathan Felix uit Obbicht bij mij aan de deur voor zijn campagne. Zijn enthousiasme voor de VVD werkte zo aanstekelijk dat ik sindsdien de VVD actief ben gaan volgen. Toen onze lijsttrekker Rob Schormans en Jonathan vorig jaar vroegen of ik iets voor de lokale VVD wilde betekenen, heb ik dit meteen met beiden handen aangenomen.

Wat trekt jou aan politiek en waarom heb je je kandidaat gesteld?

De politici hebben de taak om uitdagingen en kansen in de samenleving te benoemen en op te pakken. Voor mij vormen de liberale grondbeginselen: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle mensen mijn handelen binnen de politiek. Mijn politieke overtuiging is dat de overheid ruimte moet bieden aan burgers om in vrijheid hun leven te leiden en zich te ontplooien. Ik heb altijd een mening gehad over allerlei vraagstukken en wil niet meer alleen langs de zijlijn staan maar echt actie ondernemen.

Wat vind je van de wijze waarop de stad de afgelopen jaren is bestuurd? Wat vind je goed en wat had je liever anders gezien?

Er is een enorme bedrijvigheid in onze gemeente er is veel geïnvesteerd, maar ook riant gespendeerd. Nu is het tijd om kwaliteitslagen te maken en te zorgen dat het financiële huishoudboekje op orde komt. Eigenlijk is het heel simpel, thuis geef je ook niet meer uit dan dat in je beurs zit. Uitgangspunt voor de VVD is dat de gemeente volgend jaar financieel pas op de plaats maakt: geen prestige, maar investeren in leefbaarheid.

Waar maakt de VVD zich hard voor?

‘Voor een stad en dorp waar mensen en ondernemers zich thuis voelen’, is mijn missie. Ik ga voor een beter ondernemersklimaat in onze gemeente. In plaats van ‘nee, tenzij’ moet de gemeente ‘ja, mits’ als uitgangspunt hanteren: door kritisch naar eigen regelgeving te kijken, kunnen ondernemers beter ondernemen. Daarnaast gaat zorg mij ontzettend aan het hart: ik wil dat deze toegankelijk, betaalbaar en dicht bij huis is. Een van onze prioriteiten is ook duurzaamheid. Van oudsher niet per se een liberaal thema, maar er is voor mij geen discussie mogelijk over het belang van duurzaamheid.

Vrijwel alle partijen hebben leefbaarheid in de dorpen/wijken als speerpunt. Het is bijna een containerbegrip aan het worden. Kun je uitleggen wat leefbaarheid in de dorpen concreet voor jou inhoudt? Wat is straks anders dan nu?

Ik ben het met je eens dat het bijna een ‘leeg’ begrip is geworden, maar de VVD heeft er wel een hele concrete visie over. Op de eerste plaats gaan wij voor school en sport in het middengebied. Daarnaast zetten wij in op ondersteuning van verenigingen en evenementen in alle kernen, willen we initiatieven faciliteren door soepeler om te gaan met vergunningen en willen we een prominente rol voor wijkplatforms in onze besluitvorming. Het is daarbij voor mij wel van belang dat dit soort platforms gekozen zijn en voldoende draagvlak genieten in het dorp.

Verleden jaar zijn er vanuit de bevolking van de kleine kernen initiatieven geweest om de fusie deels ongedaan te maken. Niet realistisch natuurlijk, maar het gaat om het signaal: een aantal burgers van de voormalige gemeente Born is duidelijk ontevreden. Dat blijkt ook uit een recent bericht op de website van NOS Nieuwsuur. Kun je dat gevoel begrijpen? Waar komt dat gevoel vandaan? Herken je je hierin als inwoonster van een kleine dorpskern?

Het gevoel herken ik zeker. De burger ziet dat er wel veel geld uitgegeven wordt aan prestigeprojecten in de andere stadsdelen maar als het bijvoorbeeld gaat om de school en de sportactiviteiten in het middengebied dan spelen kosten ineens een grote rol.

Wat zou er volgens jou moeten gebeuren om dat gevoel weer ten goede te keren?

Een eerlijker verdeelsleutel van activiteiten, projecten, festiviteiten over alle woonkernen van Sittard – Geleen – Born. Burgers moeten zien en voelen dat zij er toe doen. Van belang is dat er goed geluisterd wordt wat er onder de burgers leeft zodat er goede keuzes gemaakt kunnen worden die uiteraard wel goed onderbouwd en gecommuniceerd moeten worden.

De voorgenomen sluiting van zwembad ’t Anker roept veel onvrede op bij de bevolking in de kernen Buchten, Born, Holtum, Grevenbicht en Obbicht. Hoe staan jij en de VVD hierin?

Glanerbrook is wat ons betreft de hoofdvoorziening in onze gemeente. Tegelijkertijd willen we dat voorzieningen als het Anker of de Hateboer gehandhaafd blijven. Opdat deze zwembaden toch open kunnen blijven, is het van belang dat de gemeente actief op zoek gaat naar goede exploitanten. Samenwerking met de gemeente is daarbij het uitgangspunt!

Dan de kwestie middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht. Trending topic momenteel. Een heet hangijzer bovendien. Welk standpunt neemt de VVD in?

Dit staat hoog op onze agenda. Sinds 2012 speelt de discussie en sinds 2014 hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen Laefbaar Obbeeg en Beeg en alle politieke partijen. De VVD voert hier een consistente lijn in: wij willen school en sport in het middengebied van Obbicht. Onze lijstduwer Jonathan maakt zich hier al lange tijd sterk voor en nu ga ik er samen met hem voor.

Leefbaarheid gaat ook over de aanwezigheid c.q. beschikbaarheid van voorzieningen. Denk aan een geldautomaat. In Grevenbicht kunnen de mensen terecht bij AH, maar ja, je zal net zien dat je op vrijdagavond 21.00 uur geld nodig hebt. Dan is de winkel gesloten. Lastig. Wil de VVD hier iets aan doen?

Wij begrijpen het beleid van de banken dat zij om veiligheidsredenen geen pinautomaten in woningen willen hebben, echter er zijn ook andere mogelijkheden. Wij willen met banken in overleg treden om er voor te zorgen dat er ook op de markt van Grevenbicht een pinkiosk komt.

Welke boodschap(pen) wil je de kiezer meegeven? Waarom doen ze er goed aan door op jou te stemmen?

Stemmen is een recht, een stem op de VVD is kiezen voor doorpakken. Niet schreeuwen maar doen. Daar sta ik voor, vanuit positivisme en lef, voor onze burgers maar vooral met onze burgers.

Wanneer zijn de verkiezingen voor jou geslaagd?

De verkiezingen zijn voor mij geslaagd als de VVD weer terug is in de Raad. Waarbij ik uiteraard hoop dat ik een van deze raadszetels mag innemen, zodat ik me sterk kan maken voor onze mooie gemeente.

Foto: Petra Niessen, De Fotovakvrouw

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here