Schutterij Eendracht-Papenhoven kijkt terug op 2019!

Het einde van een jaar en het begin van een nieuw jaar is een mooi moment om terug te kijken naar het voorgaande jaar. Zo ook voor Schutterij Eendracht Papenhoven-Grevenbicht.

2019 was voor onze vereniging een mooi jaar. Dit niet in de laatste plaats omdat op 5 mei jl. Jos Knops en Yvonne Knops-Karta werden geïnstalleerd als het nieuwe Keizerspaar van onze schutterij. Na afloop van de indrukwekkende installatieplechtigheid in de Sint-Catharinakerk heeft op de Brammert een drukbezochte receptie plaatsgevonden, waarbij bovendien een aantal jubilarissen in het zonnetje zijn gezet. Ook werd op deze dag voor het eerst een meiboom geplaatst. Een feestelijke gebeurtenis die ook voor 2020 weer gepland staat.

Het afgelopen jaar heeft voor ons ook in het teken gestaan van het verder opknappen van ons verenigingslokaal aan Den Brammert. Nadat enkele jaren geleden de binnenkant volledig werd opgeknapt is dit jaar, nog voorafgaand aan het keizersfeest, de buitenkant onder handen genomen. De gehele Brammert is voorzien van nieuwe gevelbeplating en diverse energiebesparende maatregelen zijn doorgevoerd. Tijdens het seizoen werden op de bondsfeesten, het OLS en ZLF mooie resultaten neergezet. Dit zowel bij de schietwedstrijden als bij het uittreden van ons koningspaar, ons keizerspaar, onze generaal en de muzieksolisten. Helaas zijn ons het afgelopen jaar ook enkele trouwe (ere)leden ontvallen, waaronder onze keizer in ruste Sjier Smeets.

Bij het terugkijken naar het afgelopen jaar past ook het vooruitkijken naar het nieuwe seizoen. Inmiddels is ons nieuwe koningspaar bekend: onze voorzitter en tevens bieleman Jack Schreurs wist de vogel af te schieten zal in 2020 samen met zijn echtgenote Marie-José van Pey als koningspaar fungeren. Wij kijken uit naar de start van het komend seizoen. De voorbereidingen daartoe zijn inmiddels gestart. Ook zijn wij begonnen met de voorbereidingen voor het organiseren van het ZLF 2021, dat op zondag 18 juli 2021 zal plaatsvinden. Een week later, op zondag 25 juli 2021, zal Schutterij Eendracht de organisatie van het derde bondsfeest van de Bond Eendracht Born Echt e.o. voor haar rekening nemen.

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om onze trouwe sponsoren, begunstigers, vrijwilligers en al diegenen die ons op welke wijze dan ook hebben ondersteund daarvoor van harte danken.

In het bijzonder een woord van dank aan het Prins Bernhard Cultuurfonds voor haar steun bij de aanschaf van het nieuwe keizersuniform

Wij wensen een ieder mooie feestdagen en een goed 2020 toe!

Schutterij Eendracht Papenhoven-Grevenbicht

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here