Tijdens de jaarvergadering van Schutterij Broederschap van het “Heilig Kruis” te Grevenbicht op zaterdag 6 april 2019, zijn weer diverse agendapunten de revue gepasseerd.

Penningmeester Ger Driessen, die vanaf 1988 lid is bij de Broederschap, heeft het geldkistje overgedragen aan zijn opvolger Lilian Lebens – Cruts.

Het bestuur had voor Driessen ook nog een mooie surprise. Na de vergadering kwam er nog een delegatie binnen van het Bondsbestuur Eendracht Born-Echt eo.

Na een mooie speech van Bondsvoorzitter Theo Hoorens kreeg Ger uit handen van Bondsbestuurslid John Janssen een mooie oorkonde en met een bijbehorende speld uit handen van Theo Smeets.

Aan de uitstraling van Ger kon je merken dat hij er emotioneel door werd en met een traan in zijn ogen bedankte hij zich voor alle mooie jaren dat hij plaats heeft mogen nemen als penningmeester achter de bestuurstafel.

Zijn woorden waren: ‘bedankt voor dit grote vertrouwen. Ik vind de schutterij een zeer sociale vereniging met een geweldige vernieuwing, en ik zal zeker zeer betrokken blijven bij de Broederschap’.

Ook waren er nog enkele jubilarissen. Rens & Petra (man & vrouw) samen 10 jaar lid bij onze Broederschap en komen hierdoor uiteraard ook in aanmerking voor de speld van 10 jaar lidmaatschap.

Rens zit al vanaf dag een bij de drumband en Petra loopt mee als marketentster.

Davy Honnef kwam ook in aanmerking voor de speld van 10 jaar lidmaatschap. Davy is begonnen als tamboer en loopt nu in de gelederen mee als geweerdrager.

Harold Peters  is een van de stoere bielemannen. Harold mocht de speld van 20 jaar lidmaatschap ontvangen.

Aftredend en herkiesbaar was schietmeester Vincent Driessen. Vincent behoudt zijn zetel aan de bestuurstafel voor wederom 4 jaar.

Als nieuweling aan de bestuurstafel was er een plaats voor (koning)(in) Chantal Arntz

Interim- Ere-Voorzitter Math Vonken heeft aangegeven dat hij om gezondheidsredenen de voorzittershamer moet overdragen aan zijn opvolger. “Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan”. Een voorzitter wordt altijd gekozen uit de algemene vergadering.

Math spreekt alleen maar lof over zijn opvolger en laat weten dat het een zeer gedreven persoon is die nu al vele dingen in handen heeft binnen het bestuur. Iemand die niet stil kan zitten en soms sneller gaat als een trein.

Peter Hodselmans 54 jaar en vader van 2 kinderen en 2 kleinkinderen, trotse vaandeldrager binnen onze Broederschap werd unaniem gekozen als nieuwe voorzitter. Door het applaus van de leden kwam Peter trots als een pauw binnen lopen.

Een vereniging kan nu eenmaal niet zonder voorzitter, en een voorzitter kan nu eenmaal niet zonder een goed bestuur. Deze combinatie zit bij de schutterij perfect in elkaar en zal zeker weer zijn vruchten gaan plukken.

Als kersverse voorzitter sprak Peter ook nog vele warme woorden naar Math Vonken toe. Hopelijk zal het snel weer bergop gaan met wat zijn gezondheid betreft.

De grootste verrassing was een mooi hoge onderscheiding voor Ere-voorzitter Math Vonken.  Math was behoorlijk verrast en wist absoluut niet wat er gebeuren ging toen de delegatie van het Bondsbestuur binnen kwam met de penningmeester dhr. L. Lintjes van de EGS, Europese gemeenschap van historische schuttersgilden.

Er was namelijk door secretaris Frank Honnef een onderscheiding aangevraagd voor het vele werk dat Math als voorzitter door de jaren heen allemaal gedaan heeft. Ook dhr Lintjes had voor Math een mooie speech klaar staan en vond het een hele eer om Math de bronzen medaille van de EGS uit te reiken.

Vonken is een man die nooit stil is en zijn woorden altijd uit zijn mouw schudt. Deze keer was het anders en moest hij mede door zijn emotie toch zoeken naar zijn woorden om te bedanken.

Al bij al was het weer een zeer vruchtbare jaarvergadering met veel applaus. Maar laten we met z’n allen blijven waken en stil staan voor onze historische en kleurrijke schutterij Broederschap van het “Heilig Kruis” te Grevenbicht.

En zoals altijd sloot de voorzitter de vergadering met de woorden “Geloofd zij Jezus Christus, in alle eeuwigheid amen”

Foto’s en tekst: Jean Arntz

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here