Beste mensen,

Op 16 september jongstleden hebben we tijdens een informatieavond in Oos Hoes de aanwezigen op de hoogte gebracht van onze plannen voor het inrichten van het gebied tussen Nattenhoven en Illikhoven m.b.t. fietsen wandelen en natuur.

Ondanks maar een korte tijd van het bekendmaken van de informatieavond was er een zeer goede opkomst met 51 personen. Op 1 persoon na kon iedereen zich vinden in onze plannen voor de inrichting van het Elba gebied, het gebied tussen het Groenwegsken en de Kingbeek en het Trierveld.

De opmerkingen die tijdens deze avond zijn gemaakt hebben we opgenomen in onze visie die is bijgevoegd.

Deze visie is voorgelegd aan 2 wethouders van de gemeente Sittard-Geleen-Born en gedeputeerde Mevr. Brugman van de provincie en vorige week ook gepresenteerd aan het Consortium Grensmaas tijdens de klankbordvergadering.

Ook is er overleg geweest met de Architectenwerkgroep Podiumkerkje, zij hebben ook ideeën uitgewerkt en we zijn het met elkaar eens over de inrichting van de gebieden zoals door eenieder voorgesteld en we zullen samen verder optrekken, wat ook een wens is van de gemeente.

Bijgevoegd dus de uitgewerkte visie en ook een rapport voor inrichting van het gebied ten zuiden van de Kingbeek tussen het Groenwegsken en de Kingbeek.

Bij vragen of opmerkingen spreek ons gerust aan.

Werkgroep Nieuwe Grensmaas natuur.  

Bijlagen: Van Mooder maas naar Maasvallei

              Notitie Grensmaas Schipperskerk

3 REACTIES

 1. Betreft: Plannen Werkgroep Nieuwe Grensmaasnatuur.

  Met dank voor bovengenoemd verslag en aanvullende zienswijze.
  Onderstaande zich heeft uitgesproken voor
  de plannen van Bureau Stroming in opdracht van Natuurmonumenten en het Consortium Grensmaas, zie verslagen Klankbordgroep Grensmaas.nl. .
  In deze plannen worden de natuur- en beheerwaarden vooropgesteld.
  Met de Kingbeek opgenomen in het natuurgebied. Met als voordeel dat de aangrenzende stikstofrijke (landbouw)gronden worden afgegraven tot op de grindbodem. Dit biedt kansen op meer soortenrijkdom en beheersbaarheid. De werkgroep wil de Kingbeek buiten het natuurgebied houden. Gevraagd vooral de natuur een kans te geven en niet de grenzen van het natuurgebied te verleggen/ verkleinen. Het handhaven van een gecultiveerde beek aan de rand van het natuurgebied is nauwelijks beheersbaar. Zo zullen ook steeds meer bevers en/ of wilde zwijnen/ reeën de beek opzoeken en zien als hun habitat. Het lijkt beter de Kingbeek in de bebouwde kom meer natuurlijke ruimte te geven en/of te onderhouden.
  Tevens is het zaak de aangrenzende landbouwgronden in te richten als biologische landbouw om zo een natuurlijke aansluiting te realiseren. Verder heeft onderstaande zich uitgesproken de bestaande infrastructuur (Slaperdijk) terug te brengen om zo ook het gebied toegankelijk te maken voor minder-validen.

  Veel succes. Jo Kostons.

 2. Aanvullende informatie.

  Betreft landbouwgebied tussen Grevenbicht en Schipperskerk.
  Enkele boeren spraken zich op de informatieavond uit voor kansen op gebied van biologische landbouw.
  In het gebied lopen reeds veel belovende experimenten met betrekking tot exclusieve landbouw.
  Er ontstaat een soort coulisselandschap. Met kansen voor soortenrijkdom, insecten en diversiteit. Zoals boomgaarden met heggen, wilgenlanen, soortenrijk grasland, botanisch hooiland, leefgebied voor patrijzen met zonnebloemen, boekweit, klaver, keverbanken, enz..
  Zie voor informatie: nieuweoogst.nl.

  Opmerking.
  Voor eventuele reacties / communicatie zou het goed zijn als de werkgroep in publicaties en informatie stukken zou onderschrijven met naam en contactgegevens.

  Mvg.
  Jo Kostons.

 3. “Exclusieve landbouw”, bedoeld wordt natuur-inclusieve landbouw die kan leiden naar een landbouw die op termijn hoogwaardig en veilig voedsel oplevert, het milieu minder belast, zorgt voor verbetering biodiversiteit en de belevingswaarde verhoogt van het landschap.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here