6.9 C
Grevenbicht
woensdag, 24 april 2024

Nieuwsberichten Consortium Grensmaas

Uit het grind opgediept

Dat is de titel van een boekwerkje over het archeologisch onderzoek tijdens de uitvoering van het project Grensmaas. Het boekje, dat circa 40 pagina’s telt, is bedoeld om het brede publiek een helder overzicht te bieden van de rijke archeologische oogst die het werk van Consortium Grensmaas ook heeft opgeleverd.

Het boekje, fraai geïllustreerd met tientallen foto’s en afbeeldingen is een idee van archeoloog Jan Roymans van het bureau Raap, die een groot deel van de vele honderden vondsten in de oude Maasbeddingen heeft begeleid en gecoördineerd. In samenwerking met Consortium Grensmaas heeft het boekje gestalte gekregen.

Volgens Roymans is de omvang van het archeologisch onderzoek langs de Maas in Nederland nooit eerder vertoond. Op hogere delen van het landschap waren het paardengraf, het Merovingisch grafveld en een Romeinse villa in Borgharen voltreffers. Maar de oude Maasbeddingen leverden door de ontgrindingen ook een schat van vele honderden vondsten op vanaf de IJzertijd (800-15 voor Chr.). Roymans: “De Maasbodem zit vol met archeologische vondsten die je doorgaans niet op het land vindt.”

Voor het archeologisch onderzoek in combinatie met grootschalige grindwinning werd in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gekozen voor structurele inspecties. Als tijdens het graafwerk iets bijzonders werd opgediept, was de archeoloog present. Dat was bijvoorbeeld het geval met de resten van een middeleeuws scheepje bij Schipperskerk. Bovendien werden met een magneetconstructie ijzeren vondsten veiliggesteld tijdens de grindverwerking. Jan Roymans: “Voor het eerst kan nu het verhaal van de vroegere bewoners van de Maasoevers verteld worden.”

Het boekje wordt een van de komende weken gedrukt. Hoe het verkrijgbaar is, wordt in de volgende nieuwsbrief bekend gemaakt.

Infoavond over Trierveld

Consortium Grensmaas organiseert donderdag 7 maart een infoavond voor de inwoners van Grevenbicht, Schipperskerk, Illikhoven en omgeving. De bijeenkomst vindt plaats in zaal Aurora aan de Raadhuisstraat in Grevenbicht. Aanvang 19.30 uur.

Tijdens de bijeenkomst geeft het consortium tekst en uitleg over het plan om grind te winnen op de locaties van de huidige geluidswallen aan de zuid- en noordrand van Trierveld. Dat is geen extra grindwinning, maar compensatie voor de tegenvallende grindopbrengsten van het project Grensmaas in Trierveld.

Een van de belangrijke voorwaarden die de provincie stelt aan de vergunning voor de ontgrinding is dat het consortium een maatschappelijke meerwaarde moet leveren.

In afstemming met de gemeente Sittard-Geleen en andere partijen heeft het Consortium als maatschappelijke meerwaarde onder meer voorgesteld een recreatievijver aan te leggen in het zuidelijk deel van Trierveld, De Kingbeek nieuw leven in te blazen, een educatieplek voor de schooljeugd te realiseren, ruimte voor natuur-inclusieve landbouw te scheppen en de recreatieve uitstraling van de Berghaven te versterken. De gemeente Sittard-Geleen heeft ook nog een voorstel gedaan om het vervuilde, voormalig sportterrein in Grevenbicht van een schone grondlaag te voorzien.

Ook die plannen worden tijdens de infoavond nader toegelicht.

Bever rukt op in Trierveld

De bever rukt in het werkgebied van Consortium Grensmaas in de regio Grevenbicht meer en meer op.

Het beschermde dier zorgt door zijn bouwactiviteiten in en bij de Kingbeek al voor het nodige tandengeknars bij de liefhebbers van die waterstroom. Het geknaag en het opwerpen van dammen, zorgt er al geruime tijd voor dat de Kingbeek droog staat. Fotograaf Jos Ruijters heeft de afgelopen dagen een nieuwe bever gespot bij de Ruitersdijk die een onderdak heeft gevonden aan de rand van een strook kwelwater. Het is de vraag hoe permanent dat onderdak is. De locatie is in de zomermaanden immers altijd droog.

Voortgang

Voor de grindwinning in Maasband is het einde in zicht. Zoals het er nu naar uitziet, zijn de winning en de scheepstransporten naar de haven in Trierveld medio juli van dit jaar afgerond. De nevengeul in Maasband wordt op 1 oktober in gebruik genomen.

In Trierveld en Koeweide is er in principe nog tot 31 december 2026 ruimte voor de grindwinning. De uitvoering ligt maanden voor op schema door de tegenvallende grindopbrengsten in Trierveld.

gerelateerde artikelen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Hoofdadverteerders

Aankomende evenementen

Verenigingen

laatste nieuws