Een blik achter de schermen

Het is alweer even geleden dat we u informeerden over de unilocatie Grevenbicht-Obbicht. Achter de schermen wordt er echter hard gewerkt! We praten u graag bij over de stappen die worden gezet in aanloop naar de aanvraag van de bouwvergunning later dit jaar.

Voorbereiding besluitvorming door de raad

Op het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan hebben we 16 (omvangrijke) zienswijzen ontvangen. Deze worden momenteel van reactie voorzien. Om dat zorgvuldig te doen, hebben we hiervoor meer tijd uitgetrokken dan in eerste instantie gedacht. Het bestemmingsplan en exploitatieplan worden daarom niet in april, maar in juni voor gewijzigde vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Nadat de raad de plannen heeft vastgesteld, worden deze zes weken ter inzage gelegd. In deze periode is het mogelijk beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. We maken bekend wanneer de beroepstermijn ingaat.

Voorbereiding aanvraag bouwvergunning

Nadat de plannen door de raad zijn vastgesteld, wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden en aanbestedingen voor de realisatie van de unilocatie in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht. Dit gebeurt onder regie van een externe projectmanager. Het streven is om na de zomer de bouwvergunning aan te vragen. Vooruitlopend hierop zijn de gesprekken met de grondeigenaren, over de aankoop van de benodigde gronden, in volle gang. En ook met de school en sportverenigingen is er volop contact om de nodige voorbereidingen te treffen.

Vrijvallende school- en sportlocaties

Afgelopen najaar hebben we met omwonenden gesproken over hun ideeën en wensen ten aanzien van de vrijkomende school- en sportlocaties in beide dorpen. De sportlocaties krijgen zoals bekend een natuur- en groenbestemming. Voor de vrijkomende schoollocaties in beide kernen wordt gedacht aan woningbouw. Momenteel wordt de opgehaalde informatie door externe bureaus uitgewerkt in (schets)plannen. Voor de sportlocaties moeten die plannen passen binnen de voorschriften van het bestemmingsplan. De conceptversies die we tot nu toe hebben gezien, zijn veelbelovend. We hopen de beide plannen nog voor de zomer aan belangstellenden te presenteren. Ook de planning is dan gereed. Als de coronamaatregelen het toelaten, komen we hiervoor weer graag naar u toe.

We houden u op de hoogte!

Gemeente Sittard-Geleen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here