Op 16 maart jl werd ik met 300 voorkeurstemmen verkozen in de gemeenteraad van Sittard-Geleen voor de politieke groepering gob.

In de tijd die volgde, was er kennismaking, scholing en portefeuilleverdeling binnen onze 12-koppige raadsfractie. Na het zomerreces ben ik “echt” begonnen om mijn raadswerk vorm te geven voor de portefeuilles groen, natuur en landschap/stedelijke ontwikkeling/verkeer, mobiliteit, leefomgeving/stadsmarketing, maar natuurlijk ook als vertegenwoordiger van inwoners van Grevenbicht en Papenhoven.

Leerzaam/nieuw/onbekend, zijn wat kreten die ik die eerste tijd doormaakte. Inmiddels zit ik 9 maanden in de raad, en kan ik wel stellen dat ik behoorlijk op weg ben om mij alle ins en outs binnen de raad eigen te maken.

Nu wat zaken voor Grevenbicht waarvoor ik aandacht heb, gerealiseerd zijn of nog worden gerealiseerd;

1.Op 28 november j.l stuurde ik het college van burgemeester en wethouders vragen over het kruispunt Houtstraat-Beneluxlaan-Rozenlaan, onderstaand beknopt de vragen van mij en antwoorden van het college;

Zijn er cijfers bekend, over het aantal ongevallen de laatste jaren?  antw; van januari 2014 t/m november 2022 zijn 3 ongevallen geregistreerd waarvan 1 met letsel en 1 met dodelijke afloop. (zelf denk ik dat er meer ongevallen gebeurd zijn, maar dat deze niet geregistreerd staan omdat deze alleen verzekeringstechnisch afgehandeld zijn)

Zijn de bebording en verkeerstekens actueel en zo niet, kan dit op korte termijn verbeterd worden? antw; niet meer actuele borden zijn inmiddels verwijderd.

Kan er gekeken worden naar infrastructurele maatregelen om het kruispunt veiliger te maken? antw; er word onderzocht om snelheidsremmende maatregelen te treffen wanneer de “streng” Houtstraat/Kempenweg aangepakt word in combinatie met de ontwikkeling Uni-locatie Grevenbicht-Obbicht.

2.Via overleg met consortium/waterschap/natuurmonumenten en gemeente heb ik mij ingezet voor:

Realisatie van 2 zitbanken op de dijk nabij “claire de lune” en “boer Jennen” na vragen van diverse bewoners. De vergunningsaanvraag loopt inmiddels en realisatie staat gepland voor begin 2023.

Het “vrijgegeven” terrein Grensmaas is voor een deel in beheer bij natuurmonumenten en voor een deel bij het waterschap. Op het door natuurmonumenten beheerde terrein houdt de Beegse gemeenschap al sinds jaar en dag het “paard verbranden” tijdens de st.Maartensviering. Door intensief overleg van onder meer Hen Poulissen is het gelukt om dit gebruik voor nu en de toekomst op deze plek te borgen. Het waterschap beheert langs de hele Maas de dijk, vanaf de Veerdam tot “claire de lune” is er een dubbel raster (prikkeldraad) geplaatst, terwijl dit op andere plaatsen niet gedaan is. M.a.w op andere plaatsen zit er tussen publiek toegankelijk en natuurmonumenten terrein maar 1 draad. Na diverse vragen hierover geeft waterschap het volgende antwoord; er is bewust gekozen voor het dubbele raster omdat in het verleden gebleken is dat er met enige regelmaat groen- en tuinafval werd gedumpt op de waterkering. Ondanks aandringen dat ik dit persoonlijk nooit gezien heb en geijverd heb om dit dubbele raster weg te halen, zal het waterschap (wanneer er geen groen- en tuinafval gedumpt wordt) pas in de toekomst overwegen om dit weg te halen.

Verder heeft de gob-fractie vragen gesteld over de slechte gesteldheid van diverse fietspaden binnen de gemeente. Voor Grevenbicht kunnen wij melden dat het fietspad naar de sluis opgeknapt wordt in 2023.

Tenslotte iets over de Uni-locatie Grevenbicht-Obbicht;

In de raadsvergadering van 15 december j.l is het besluit genomen om een procedure te starten om  gronden die nodig zijn om de uni-locatie te realiseren te kunnen onteigenen. Dat wil niet zeggen dat dit ook gebeurd, maar als uiteindelijk na intensieve onderhandelingen blijkt dat geen overeenstemming bereikt kan worden met eigenaren, de percelen onteigend kunnen worden, om zo geen onnodige vertraging voor dit project te veroorzaken. Het besluit om de uni-locatie te realiseren is ruim 1 ½ jaar geleden genomen, de start van realisering is voor eind 2023 voorzien. Binnenkort zal het ontwerp van de school gepresenteerd worden en zal aanbesteding volgen. Dat is inderdaad een lange tijd na de eerste plannen rondom de uni-locatie. Als raadslid van Grevenbicht,  kan ik jullie alleen maar zeggen: zorg door jullie betrokkenheid bij school/voetbalclub Argo/tennisvereniging Bicht’14 dat dit project urgent is en blijft. De politieke groepering gob zal zich inzetten om te komen tot realisatie van de onderwijs- en sportvoorzieningen op de uni-locatie. Jullie betrokkenheid bij dit project zal dit zeker ondersteunen!

Voor jullie allemaal, en je naasten een mooi, succesvol en vooral gezond 2023

Rob Klee

Raadslid.klee@sittard-geleen.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here