Beste mensen,

Het is alweer een tijd geleden dat we u om een reactie vroegen over de inrichting van het Trierveld. Nu daarom een terugkoppeling van het gevolgde proces.

Als werkgroep wilden we graag “ommetjes” in en rond het Trierveld. We hebben daar iets meer dan 360 positieve reacties op gehad en een enkele reactie van mensen die het er niet mee eens waren. We hebben al deze feiten ingebracht in het overleg.

Het resultaat is een compromis. Natuurmonumenten samen met de Provincie houden vast aan hun doel er struinnatuur te maken, onderhouden door grote grazers.

Maar er komen ook paden. Rondom het gebied komen semiverharde paden, en in het gebied met de grote grazers worden onverharde, maar wel verhoogde paden aangelegd die enigszins aangestampt worden zodat ze beter beloopbaar zijn. Langs het kanaal wordt een bosrand aangelegd. Gevraagd is deze, niet zoals voorgesteld 10 á 15 meter te maken maar 20 á 25 meter. Het Consortium gaat in overleg met de gemeente over het onderhoud van deze paden. Ook worden in het Trierveld bomen geplant die (door een hek) beschermd worden tegen de grote grazers. Zo ontstaat er samen met de geplande waterloop toch een gevarieerd gebied. Rondom het landbouwgebied komen hagen en is er een wandelverbinding richting Schipperskerk.

We maken ons wel ernstig zorgen over het laatste stuk van de Kingbeek en de “Kink”. (Nog net te zien op de tekening.) Dit deel van de Kingbeek wordt eigendom van Natuurmonumenten en zou dan onderdeel worden van de Grensmaasnatuur. Natuurmonumenten laat de natuur daar zijn gang gaan, (procesnatuur) en als er een bever komt en een dam bouwt zal het water van de beek een andere weg zoeken. Dan zal er geen water meer in de Kink komen. Dit gebeurt nu al regelmatig. Met als gevolg dat dit stukje mooie cultuurhistorische natuur met zijn knotwilgen helemaal verdwijnt. Ook het kleine bosgebiedje (Suikerwaardje) zal er zeker niet op vooruit gaan als de Konikpaarden en Gallowayrunderen samen met de bever het gebied gaan bewonen. Zij knagen de bomen om en vreten de bast en jong blad van de struiken met alle gevolgen van dien.

Dit betreft het laatste stukje van de Kingbeek. Maar ook het eerste stuk, het bronnengebied bij Obbicht/Nattenhoven, wordt ernstig bedreigd door de onlangs in opdracht van Rijkswaterstaat begonnen werkzaamheden om het Julianakanaal daar te verbreden en daarvoor diepe damwanden dwars door de watertoevoer van de Kingbeek te slaan. Daarnaast is er nog een plan om vlak bij het bronnengebied te gaan ontgrinden waardoor de watertoevoer naar de bron ernstig verstoord zou kunnen worden.

Grevenbicht en Obbicht zonder Kingbeek het zou zomaar kunnen……

Werkgroep Nieuwe Grensmaas Natuur

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here