In de VBO- jaarvergadering van dit jaar is de unanieme beslissing genomen om tot ontbinding over te gaan.

Mede door dalende aantal ondernemers en de nieuwe mogelijkheden op het gebied van marketing en online-activiteiten is de interesse in een ondernemersvereniging hard terug gelopen.

Er is nog getracht een doorstart te maken maar dat heeft niet mogen lukken.

Daarmee komt er een eind aan 35 jaar VBO Grevenbicht-Obbicht. In die 35 jaar hebben we getracht om verbinding tussen ondernemers enerzijds en consumenten anderzijds te bewerkstelligen.

Als VBO wensen we alle ondernemers veel succes voor de toekomst.

De resterende gelden worden aangewend om op/bij de nieuwe school een speeltoestel te realiseren.

 Per 1 september is de VBO opgeheven.

VBO Grevenbicht-Obbicht

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here