Het college van B&W van Sittard-Geleen vraagt de gemeenteraad om akkoord te gaan met de bouw van een onderwijs- en sportvoorziening in het Middengebied van Grevenbicht en Obbicht en hiervoor afgerond tien miljoen euro beschikbaar te stellen. ,,Dit is een belangrijke investering in de leefbaarheid van onze kleine kernen,” aldus projectwethouder Pieter Meekels. ,,Want naast de bouw van een nieuwe, centraal gelegen school en het aanleggen van een voetbal- en tennisaccommodatie voor de inwoners van Grevenbicht en Obbicht, zullen op de plekken waar nu nog scholen en sportvelden zijn, over enkele jaren ook nieuwe initiatieven van de grond komen die de dynamiek in en de aantrekkelijkheid van de dorpen vergroten.”

Aantrekkelijk
De nieuwe school is een wens van onderwijskoepel Kindante, die er een Integraal Kindcentrum wil opzetten. Daar kunnen kinderen tot en met 12 jaar voor, tijdens en na reguliere school zich optimaal ontwikkelen. Sport en bewegen zijn daar wezenlijke onderdelen van, vandaar dat Kindante de gedachte van een gezamenlijke school- en sportvoorziening onderschrijft en als een pré ziet. Het schoolbestuur kiest voor een goed bereikbare, centraal gelegen locatie die aantrekkelijk is voor de kinderen om ze te bezoeken. De bestaande schoolgebouwen van basisschool De Kingbeek in Grevenbicht en Obbicht zijn verouderd en te klein. De leerlingenprognose geeft aan dat de komende 15 jaar meer dan 250 kinderen naar de nieuwe school zullen gaan. Ook de buitensportverenigingen in beide dorpen (voetbalclub SV Argo en tennisvereniging TC Bicht’14) hebben aangeven behoefte te hebben aan een nieuwe accommodatie, liefst centraal gelegen. Daarmee neemt de levensvatbaarheid van de fusieverenigingen toe.

In 2017 heeft de raad budget beschikbaar gesteld om te onderzoeken of het haalbaar is om tussen Grevenbicht en Obbicht een centrale onderwijs- en sportvoorziening te realiseren. De inmiddels uitgevoerde onderzoeken, waarvan een deel op verzoek van de gemeenteraad is geactualiseerd, laten zien dat deze centrale onderwijs- en sportvoorziening in het Middengebied haalbaar is. Er is ondertussen ook een stedenbouwkundig ontwerp gepresenteerd waaruit blijkt dat het gebied – net als nu – een open karakter houdt en het voorontwerp bestemmingsplan is gepubliceerd.

Met de realisatie van deze centrale onderwijs- en sportvoorziening is iets meer dan 10 miljoen euro gemoeid. Daarmee wordt niet alleen de aantrekkelijkheid van wonen en recreëren in de genoemde kernen verbeterd, maar ook die van de gemeente Sittard-Geleen in zijn geheel. ,,Immers, toekomstbestendige voorzieningen in wijken en dorpen horen bij een aantrekkelijke, leefbare gemeente,” bevestigt Pieter Meekels.

Woningbouw
Wat met de vrijkomende locaties in Obbicht en Grevenbicht gaat gebeuren, staat uiteraard nog niet vast. Wel dat hierover binnenkort met de inwoners van beide dorpen gesproken zal worden. Het college ziet graag dat de vrijkomende sportlocaties gebruikt gaan worden voor het versterken van natuur- en landschapswaarden. Er wordt dan groen in de dorpen teruggebracht dat toegankelijker is dan de landbouwgrond aan de rand van het Middengebied die straks bebouwd gaat worden. Voor de schoollocaties aan de Willibrorduslaan in Obbicht (inclusief de iets verderop gelegen gymzaal) en het St. Catharinaplantsoen in Grevenbicht wordt gedacht aan woningbouw, waarbij in samenspraak met bewoners van de kernen een plan gemaakt zal worden. ,,Zowel de groenontwikkeling als de woningbouw zijn goed voor de leefbaarheid in de kernen,” zegt wethouder Pieter Meekels, die aangeeft dat aan de Obbichter Markt in het voormalige pand van de woningstichting een ontmoetingsplek gevestigd wordt, die naar verwachting in oktober in gebruik genomen kan worden.

9 REACTIES

 1. Prima dat er een raadsvoorstel komt.
  Duidelijk dat de gemeente, scholen en sporters graag in het midden willen zitten. Wie niet? Echter Beeg heeft met ca. 3050 inwoners bestaansrecht op een eigen school en sport in het eigen dorp. Met respect voor de groene unieke omgeving. Hopelijk komt de gemeenteraad tot inkeer en besluit voor onze schoolkinderen en sporters tot snelle renovatie scholen- en sport in de dorpskernen. Over leefbaarheid Beeg gesproken: uiteindelijk hebben we met dank aan de gemeente nog altijd de afvalcontainers in de dorpskern als ontmoetingspunt.

 2. Nee, Jo (Kostons), raadsvoorstel komt te vroeg. Schandalige actie zelfs. Ingegeven door de constatering dat steeds meer inwoners kiezen voor het alternatief van kernenlocatie (school in Beeg en sport in Obbeeg). Voor de unilocatie is wijziging bestemmingsplan nodig. Deze procedure is pas net opgestart. Veel vragen liggen nog op tafel bij de stakeholders. Raadsleden moeten nu een besluit nemen op grond van onvoltooid overleg en (dus) onvoldoende informatie. Ondemocratisch. Daar doet zelfs mijn eigen partij aan mee. De burger staat weer in zijn hemd. Los van voor of tegen. Degenen die nu kunnen (glim)lachen, zullen bij zulk dictatoriaal beleid in een volgend dossier zelf het slachtoffer kunnen worden. Eens zien welke raadsleden hierin wensen mee te gaan.
  En inderdaad, Jo. Met name Beeg blijft achter met de gebakken peren. Zelfs de pinautomaat zijn we kwijt.

 3. Ondertussen verhuist de Heemkundevereniging naar Obbicht en geeft niet thuis.
  Heeft “Ontgrinden nooit” een standbeeld aan de Maas met een grindemmer. Worden dorpse voorzieningen gesloopt voor de leefbaarheid. Duren de ontgrindingen 3 jaar langer. Wordt het open landschappelijk Bichter-gebied volgebouwd met school en sport. Leek het afgelopen lente wel zomer. Woont onze huisarts nu in het veld. Staat de wereld op zijn kop. Worden onze sportvelden natuur, en heeft de gemeente deze week ca. 40000 euro aanmoedigingssubsidie uitgetrokken om van de natuur langs de Maas een pretpark te maken. Met het vooruitzicht van het “veuroetzich” kump alles good. Houdt de stille meerderheid in Beeg zijn kruit droog.
  Krijgen de mensen van Beeg de voorzieningen die ze verdienen.
  Kan ik voorlopig blijven doorknoteren en lust de gemeenteraad er wel pap van.

 4. Vorige reactie was natuurlijk ludiek bedoeld. Het geeft wel aan hoe verdeeld ons dorp is. De politieke bestuurders maken er gretig gebruik van.
  Overigens hebben we nog een maand de tijd om de plannen proberen te keren. Ons democratische recht op vrije meningsuiting maar wel gebaseerd op argumenten. Komende week zal ik de gemeenteraad nogmaals dringend vragen het raadsvoorstel Unilocatie af te wijzen. Mijn bijdrage is in te zien op de gemeentewebsite “Ingekomen stukken”.
  De uitdaging aan alle voorstanders dorps-en landschappelijk wonen, hun bezwaren over de plannen aan de gemeenteraad kenbaar te maken.
  Succes.

 5. ” Het schoolbestuur kiest voor een goed bereikbare, centraal gelegen locatie die aantrekkelijk is voor de kinderen om ze te bezoeken.” Kijkend naar de schets is de enige toegang gelegen aan een ‘drukke’ weg, en kun je er idd. prima met de auto komen. Maar ik vraag me af of het voor beginnende weggebruikers wel veilig genoeg is om per fiets de school te bereiken. Helaas zijn er teveel voorvallen die aangetoond hebben dat het niet scheiden van deze verkeerstromen noodlottige gevolgen kan hebben. Ook in onze gemeente.

 6. Hallo Marcel.
  Je bijdrage heeft me aan het denken gezet.
  Je verwijst wellicht naar een zeer ernstig ongeluk in onze gemeente op weg naar school.
  Vervolgens zie ik onze kinderen met hun fietsje naar school gaan.
  Een school hoort thuis in een autoluwe veilige omgeving in het dorp. De kinderen moet veilig naar school kunnen lopen of fietsen op deze kwetsbare leeftijd. In ons dorp moeten ze dan vaak in spitsuur de drukke ontsluitingsweg/ doorlopende weg over. Daarvoor is op verschillende plaatsen een zebrapad aangelegd (Boulevard) of helpen klaar-overs, Raadhuisstraat en Houtstraat.
  En wat willen we met het plan unilocatie, vooral een goed bereikbare plek voor auto’s naar het drukste punt in Beeg. Onze kinderen die niet met de auto kunnen moeten de gevaarlijke wijkontsluitingsweg op met hun fietsje. De kleintjes op het voetpad steeds weer de toevoerstraten oversteken. De wijkontsluitingsweg 30 km. weg is niet ingericht als 30 km. weg en daagt uit tot harder rijden.
  Het zal ons toch niet gebeuren!!!
  De plannen voorzien in een veilige oversteek bij de school maar vergeten gemakshalve het hele traject wat kinderen van uit de dorpen moeten afleggen. Onverantwoord….
  Ook bij onze huidige school doen zich verkeersproblemen voor, vooral door de auto’s die er niet thuis horen. Door afzetplaatsen op afstand van school kan dit aangepakt worden.

  Stop de unilocatie.

  • Beste Marcel en Jo
   De huidige situatie aan school is nog vele malen onveiliger zelfs onacceptabel. Wachten tot het fout gaat
   De huidige locatie is vele malen onveiliger dan de unilocatie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here